Student i BL – Danmark Almene Boliger

Studentermedhjælper i BL – Danmark Almene Boliger

Christian og Michelle læser på hhv. den 3. og 1. semester af kandidaten (Cand.polit.), og de er studentermedhjælpere i afdelingen for Analyse, Politik og Presse i BL – Danmarks Almene Boliger. I artiklen fortæller de om deres arbejdshverdag. 

Hvad laver man i BL?

BL er interesseorganisation for den almene boligsektor i Danmark. Den almene boligsektor huser næsten én million danskere, og BL arbejder for at udvikle den almene boligsektor økonomisk, teknisk, miljømæssigt og socialt. I vores afdeling opbygger manviden og fakta om den almene boligsektor og omsætter den til politisk indflydelse både lokalt og nationalt. Det gør vi bl.a. ved at offentliggøre analyser af eksempelvis studerendes boligsituation, huslejeudvikling, fremtidens boligbehov, for at nævne nogle få.Os studentermedhjælpere er selvfølgelig med til at udarbejde analyserne.

Hos BL arbejder der omkring 60 mennesker, og vi har til huse i Boligselskabernes Hus et stenkast fra Rådhuspladsen. 

Hvorfor er det spændende at være studentmedhjælper hos BL?

Som studerende på polit-studiet kan man næsten ikke undgå at være interesseret i brede samfundsforhold og den politiske udvikling. I jobbet hos BL lærer vi i praksis at bruge data, økonomisk teori og metoder til at underbygge vigtige budskaber, som bruges til at præge den politiske dagsorden. Samspillet mellem politik og økonomi er netop det, vi begge finder særligt interessant ved økonomistudiet. 

Det er fedt at arbejde i et team, hvori der både sidder økonomer, en politisk rådgiver og pressefolk, fordi det giver en forståelse af,hvordan en analyse passer ind i den politiske dagsorden og kan være med til at påvirke beslutningstagerne på Christiansborg. Boligpolitik har tråde ind i mange andre politikområder såsom klimadagsordenen, hvor vi har været med til at se på potentialet for solceller på tagene af almene boliger, ogsocioøkonomiskeaspekter, såsom uddannelsesmobiliteten blandt unge opvokset i almene boliger. Det skaber en rar afveksling at beskæftige sig med skiftende emner over tid, og gør, at man står tilbage med viden om flere områder. 

At arbejde i BL har nogle lighedstræk med at arbejde i ministerium eller en tænketank, hvor vi eksempelvis tilvejebringeren masse data og laver effektmålinger omkring politiske tiltag. Forskellen ligger i, hvad data skal bruges til, hvor det hos BL handler mest om at varetage den almene boligsektors interesser, som man føler er et godt formål at arbejde for. 

Hvordan ser jeres typiske arbejdsopgaver ud?

En af de bedste ting ved at arbejde hos BL er, at der er en stor variation i arbejdsopgaverne. Vi er en del af et team på ti personer, hvoraf tre er studentermedhjælpere, og der er derfor plads til, at vi bidrager til de mange forskellige projekter, der arbejdes på. 

Vi arbejder både med korte alsidige opgaver, såsom at lave etdanmarkskort over huslejeniveau til vores hjemmeside eller samle et slidedeck med tal og fakta om almene boliger, og skriver større analyser.  En af os fik eksempelvis ansvar for at udarbejde en ungdomsboligrapport, som viste studerendes udfordrende boligsituation i hovedstaden, med en tæt sparring fra andre økonomer.

Et andet eksempel på vores arbejde er database i Excel for den fremtidige boligbehov. Det er lavet på baggrund af den forventede befolkningsudvikling i forskellige aldersgrupper, som har en indflydelse på, hvilke boligtyper vil der blive efterspurgt fremadrettet. Databasen bruges, når BL rådgiver almeneboligorganisationer til i samarbejde med kommuner at planlægge,hvor der skal bygges nye almene boliger, og hvor behovet er mindre stort. På den måde spiller bl.a. vores viden ind i debatten om betalige boliger i hovedstadsområdet, og i at der bliver langt flere ældre ift. yngre i fremtiden, end der er i dag. Når man er lidt af en Excel-nørd, som der nok er nogle stykker af på polit, var detmotiverende at stille det op så overskueligt som muligt for slutbrugerne.

Hvilke kompetencer fra polit-studiet anvender/udvikler I i sit arbejde?

I vores stilling øver vi os bl.a. i at formidle et budskab klart og tydeligt. At kunne skrive godt er værdifuldt for en økonom, men det fylder ikke så meget på studiet.

Vi er også blevet grundigt oplært i forskellige analytiske programmer, særligt i Stata, samt datavisualiseringsværktøj såsom Tableau og Infogram. Her er statistik- og økonometrifagene og metoder fra Samfundsbeskrivelse særligt brugbare. I vores arbejde er det vigtigt at være detaljeorienteret, og den kritiske tilgang og vores gode talforståelse, vi har tillært os på studiet, er i høj grad relevant, eksempelvis når vi skal vurdere om tal i et dataudtræk lyder plausible.

Hvad med det sociale miljø på arbejdet?

Udover de tre studentermedhjælpere i vores afdeling, er der også studentermedhjælpere i andre afdelinger, som vi fx ses med over en øl til vores torsdagsbar, der afholdes hver anden torsdag. Studenterne i vores afdeling sidder på samme kontor, så vi nemt og hurtigt kan hjælpe hinanden. Vi har stor indflydelse på, hvilke dage vi gerne vil arbejde, så det passer ind med studiet, og det er også muligt at holde fri omkring eksamensperioder og holde sommerferie ikke mindst. Der er flere sociale aktiviteter vi kan deltage i, fx spinning hver fredag eftermiddag, julefrokost og flere årlige ture ud af huset, med en god blanding af faglige og sociale aktiviteter. På det faglige plan er det berigende at sidde sammen med dygtige økonomer, heriblandt en ph.d., som gerne hjælper med spørgsmål omkring bachelorprojekter eller specialeovervejelser.

 

Virksomheder

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk