Stud.polit i Deloitte Consulting

Hvor arbejder du henne i Deloitte Consulting?

Jeg arbejder i en afdeling, der hedder CFO Services. Det er den største afdeling i Deloitte Consulting bestående af 250 konsulenter. Her sidder jeg i underafdelingen Public, hvor vi primært arbejder på projekter i offentlig kontekst.

Hvad arbejder du med?

Mit arbejde er primært projekter, hvor jeg bruger 80-90% af min tid. Jeg arbejder primært på projekter inden for effektivisering eller forbedring af den offentlige sektor. Det kan være alt fra økonomistyringsværktøjer i Excel, nye IT-løsninger, større transformationer af økonomifunktionen og meget mere. Helt praktisk arbejder jeg meget i Excel og PowerPoint, hvor mine opgaver er varierede. Jeg har blandt andet lavet et økonomistyringsværktøj i Excel, udarbejdet spørgeskemaer, workshop-materiale og afrapportering på projekter.

Jeg har også mange interne projekter, herunder har været med til at lave noget undervisningsmateriale og hjulpet til, når vi skal byde på et projekt ved at være med til at skrive tilbud i PowerPoint. Jeg er også med i min afdelings event-team, hvor vi arrangerer teambuilding og sociale arrangementer. Og så er jeg med til at planlægge årets sommerfest. 

Hvor arbejdede du før?

Jeg arbejdede i Miljø- og Fødevareministeriets kontor, Koncernøkonomi, der sidder med økonomistyringen for ministeriet. Her lærte jeg om budgettering, prognoser og fik et indblik i, hvordan årshjulet kører i det offentlige. Jeg fik meget erfaring og viden, som jeg kan bruge i mit arbejde i dag.

Hvordan er en arbejdsdag hos Deloitte?

Arbejdsdagene hos Deloitte er meget varierede. Hvis jeg er på projekt, går jeg i gang med de ting, jeg skal, mens jeg får løbende feedback fra min projektleder. Hvis jeg ikke er på projekt, kaster jeg mig over interne opgaver, og ellers plejer der altid at være nogen, der har brug for en ekstra hånd. Det er derfor meget forskelligt, om jeg sidder på det samme en hel dag, og om jeg ved, hvad jeg skal lave på forhånd. Men der er altid masser at lave. Nogle gange skal jeg også sidde ude hos en kunde, og så møder man i stedet op der. Derfor kan ens kontor og kollegaer godt skifte, alt efter hvilket projekt man er på.

Hvordan er en arbejdsuge?

Jeg arbejder ca. 16-20 timer om ugen, og jeg har valgt, at det er fast mandag, onsdag og hver anden fredag. Men udover det er en arbejdsuge meget varierende, og det afhænger meget af, hvilket projekt man er på. Studiet kommer selvfølgelig først, og hvis man er presset på studiet, f.eks. pga. eksaminer eller øvelse, kan man for det meste aftale at gå lidt ned i tid. Man skal bare huske at sige det i god tid.

Hvad er det bedste ved at arbejde hos Deloitte?

Jeg synes, at det bedste er de mange forskellige opgaver, at man får hjælp og vejledning, når man har brug for det, og så et rigtig godt arbejdsmiljø. Man får lov til at prøve mange forskellige ting af og er med ind over, hvilken slags projekter man kunne tænke sig at arbejde på. Når man starter, får man en talentmanager, der hjælper en med at sætte nogle mål og få dem opfyldt. Ens talentmanager sørger også for, at man har det godt og er havnet det rigtige sted. Det er rigtig godt, når man er så mange, at man har en, der sørger for, man ikke bliver glemt i mængden. Og så har jeg nogen vildt søde kollegaer - der er altid god stemning på kontoret.

Hvad er det mest udfordrende?

Jeg synes godt, at det kan være udfordrende at få skabt en god balance mellem studiet og arbejdet. Hvis man laver noget fedt på arbejdet, vil man gerne være der mere end de 16 timer, og det kan nemt gå ud over studiet. Ellers bliver jeg udfordret i de opgaver, jeg får. Men det, synes jeg, er rigtig godt, for så får jeg mulighed for at lære noget nyt.

Hvilke fag og kompetencer fra studiet kan du bruge i arbejdet?

På arbejdet bruger jeg meget min analytiske sans, talforståelse og løsningsorienterede tilgang til opgaver, hvilket jeg i høj grad har tillært mig på studiet. Af direkte ting, jeg har lært, bruger jeg mine Excel-kompetencer og VBA-kodning fra Datamatik. Jeg ved, at nogen af de andre studenter også sidder med regnskab og controlling, og her kan jeg forestille mig, at det ville have været brugbart, hvis jeg havde taget nogle regnskabsfag.

Hvad har overrasket dig mest?

Der er to ting, der har overrasket mig. Det første er, hvor meget ansvar man får som student. Det er rigtig fedt, fordi man får mulighed for at vise, hvad man kan. Det andet er, hvor stort et fællesskab vi har på trods af, at vi rigtig ofte sidder på kunder. Der er mange af mine kollegaer, jeg aldrig ser til hverdag. Og alligevel har vi et godt fællesskab, som bygges op gennem de sociale arrangementer.

Hvor meget fylder det sociale på dit arbejde?

Det sociale fylder rigtig meget. Deloitte gør rigtig meget for, at vi skal have det godt sammen.

Vi har nogle arrangementer for hele Deloitte Consulting, som f.eks. en årlig tur, der sidste år gik til Sardinien, hvor vi har faglige oplæg og teambuilding, og i løbet af året er der også julefrokost, sommerfest, fredagsbarer osv. Derudover har vi et studenternetværk (BA-netværket), hvor vi spiser frokost sammen og er med til forskellige arrangementer. Vi har blandt andet været ude og klatre og til cocktailkursus. Det er rigtig godt til at møde andre studenter på tværs af afdelinger, hvor man kan dele erfaring og have det sjovt. I min afdeling har vi også rigtig meget socialt bare for os, og blandt andet havde vi julebanko, og vi har været i Escape Room. Så der er rigtig meget socialt, som gør, at man lærer sine kollegaer rigtig godt at kende.

Hvad er dit råd til andre studerende, der gerne vil ind i Deloitte?

Jeg kan kun anbefale andre at søge herinde. Duk op til vores arrangementer, f.eks. vores public arrangement d. 4/4 eller find os til Company Day samme dag på CSS, hvis du ikke er public-typen. Til vores arrangementer er der god mulighed for at høre mere og få snakket med nogle konsulenter. Her kan man også får svar på, hvad man har af spørgsmål. Så vær ikke bange for at række ud og søge.

Virksomheder

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk