Stud.polit i EY

Hvordan er det at være student hos EY? Vi har talt med Mads Højbjerg Pedersen, der går på 7. semester på polit og ved siden af studiet arbejder hos EY Advisory Services.

Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund, og hvad er din tidligere joberfaring?
Jeg læser polit på 7. semester. Sideløbende med arbejdet i EY er jeg holdunderviser på KU. Jeg har tidligere arbejdet med økonomiske analyser som student i Dansk Industri.

Hvor arbejder du henne i EY?
Jeg arbejder som student i Advisory Services i afdelingen Finance & Performance Management. Vi er 31 medarbejdere, der både arbejder med private og offentlige kunder.

Hvad består dit arbejde i?
Jeg beskæftiger mig primært med den offentlige sektor, herunder staten, regioner og store kommuner. Afdelingen som helhed løser effektiviserings- og optimeringsopgaver for både offentlige og private aktører. Opgaverne tæller bl.a. budgetanalyser, strategiopgaver, proceskortlægninger og organisationsforandringer.

Selv går mit arbejde med at assistere og medudføre på sådanne projekter. Til daglig bruger jeg meget PowerPoint og Excel, og jeg sidder sommetider med konsulenterne hos en kunde, når et projekt pågår. Konkret har jeg bl.a. lavet en beregningsmodel til at estimere nogle ukendte nøgletal. Jeg har også brugt tid på at udføre kvantitative mini-analyser og strukturere og kommunikere analyseresultaterne. Udover eksterne opgaver har jeg også en del interne opgaver, som jeg sidder på kontoret og løser løbende. Vi er normalt tre studenter i afdelingen, og vi har både opgaver sammen og hver for sig.

Hvilke type projekter har du arbejdet med hos EY?
Jeg har brugt en stor del af min tid hos EY på et længerevarende strategiprojekt, der knyttede sig til skalering af en digital platform på nordisk niveau. I den kontekst foretog jeg en såkaldt market sizing af kundens nuværende og potentielle markeder for at vurdere rentabiliteten i at entrere disse. Konkret skulle jeg indsamle og validere data, beregne markedsstørrelse, markedsandele, og omsætningspotentiale og ikke mindst fremstille det hele så overskueligt og simpelt som muligt. Udover market sizing-øvelsen undersøgte jeg virksomhedens konkurrencemæssige situation og fordel ift. nærmeste konkurrenter. Begge dele var super udfordrende og gav mig en masse god læring og erfaringer.

Af andre projekter har jeg været med til at analysere en kundes digitale forsyningskæde med henblik på at omkostningseffektivisere. Det var en opgave med stor frihed og mulighed for selvstændigt arbejde. Og så lærte jeg noget om forsyningskæder, som studiet ikke har givet mig. Jeg har også undersøgt lovgivningsmæssige rammer for forretningsudvikling, hvilket var langt udenfor en polits ”comfort zone”.

Hvordan bruger du polit-uddannelsen i dit job?
Jeg bruger sjældent specifikke fag i jobbet, men jeg bruger i vid udstrækning generel viden og metode fra studiet. Det drejer sig om det analytiske mindset, talforståelse og en løsningsorienteret tilgang, som alt sammen er en stor hjælp, når man skal tilegne sig nyt stof, bryde det ned og foreslå løsninger.

Hvad synes du, at arbejdet i EY kan tilbyde som studiejob?
Det bedste ved jobbet er den projektbaserede arbejdsform, der tilbyder udfordring og alsidighed, og den kundevendte dagligdag, når man er på et eksternt projekt. Det er sjovt at møde kunder, sætte sig ind i en ny virksomhed og måske bidrage til dens udvikling. I EY arbejder man samtidig sammen med en masse super dygtige kollegaer, som man i sig selv kan lære meget af.

I arbejdsformen bliver der lagt stor vægt på feedback, både på den korte og lange bane, hvilket er en stor hjælp til at forbedre sig. Derudover er det fedt at rådgive den offentlige sektor, da det giver arbejdet en politisk dimension og dermed en kant til rene business cases. Der er også et godt socialt sammenhold gennem fællesaktiviteter, middage og fester.

Hvorfor valgte du at søge ind i konsulentbranchen, og hvad var dine tanker omkring at vælge den vej frem for andre polit-jobs?
Jeg valgte konsulentbranchen, fordi den tilbyder en stor alsidighed i opgaver og hverdag. Når det man arbejder med er relativt forskelligt, får man også lov til at bruge mange forskellige metoder og tilgange og lære en masse nyt. Dertil har man i konsulentbranchen mulighed for at levere helt konkrete og håndgribelige bidrag til virksomheder eller institutioner, som selv har efterspurgt dem. Det er en fed følelse kontra det at udarbejde analyser, der ikke har en konkret efterspørgsel og i værste fald går til spilde.

Hvad er dit råd til andre studerende, der gerne vil ind i EY?
Mød op til de arrangementer EY afholder internt i huset eller ude på diverse karrieremesser på universiteterne. Det er en god måde at blive klogere på EY, og hvad de kan tilbyde dig. Jeg kan også anbefale voresTalent Training program, der lige nu søger studerende, der har mod på at blive klogere på konsulentbranchen. Ydermere kan du også kigge forbi til vores uformelle åbent hus arrangement den 1. oktober fra kl. 16-19 på vores kontor ved Flintholmen samt følge med i livet herinde på Instagram @eydenmarkacreers.

Virksomheder

Hvordan er det at være student hos EY? Vi har talt med Mads Højbjerg Pedersen, der går på 7. semester på polit og ved siden af studiet arbejder hos EY Advisory Services.

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk