Stud.polit hos Zangenberg Analytics

Hvordan er det at være juniorkonsulent i et konsulenthus, med fokus på IT? I artiklen nedenfor fortæller Mathilde Welinder og Adrian Møller, som begge læser polit, hvordan hverdagen hos Zangenberg Analytics kan se ud.

Virksomheder

Hvordan er det at være juniorkonsulent i et konsulenthus, med fokus på IT? I artiklen nedenfor fortæller Mathilde Welinder og Adrian Møller, som begge læser polit, hvordan hverdagen hos Zangenberg Analytics kan se ud.

En datadrevet konsulentvirksomhed specialiseret i it-økonomi

Vi arbejder som juniorkonsulenter i Zangenberg Analytics, som er en del konsulenthuset Zangenberg Group. Zangenberg Group er en tværfaglig samling af dataloger, økonomer og formidlingseksperter, der beskæftiger sig med it-strategi, IT M&A, benchmarking af store it-aftaler, research af it-outsourcing samt forhandlingsassistance.

Specialister frem for generalister

Zangenberg adskiller sig fra andre konsulenthuse ved at begrænse sig til at rådgive om IT og alt hvad det indebærer af strategi, økonomi og teknik. IT er en branche i hastig vækst og konstant forandring, hvilket betyder, at vi får lov at være eksperterne. Vi har rådgivet 2/3 af C25 virksomhederne samt de største offentlige institutioner i Danmark om, hvordan de bør outsource deres it-infrastruktur, hvad de bør betale for deres softwareaftaler og hvilke nye teknologier de bør investere i.

I Zangenberg Analytics er vi omkring 10 økonomer, hvoraf halvdelen er studerende. Det gør, at man som studerende får et stort ansvar på det enkelte projekter og får lov at være med fra start til slut.

Luksusfælden for store virksomheders it-infrastruktur

På samme måde som økonomerne i Luksusfælden hjælper familier med at få overblik over deres økonomi, hjælper vi større virksomheder med at få overblik over deres IT-økonomi.

Baseret på virksomhedens tidligere IT-forbrug kortlægger vi IT-infrastrukturen og finder ud af, hvad virksomheden har brugt sine penge på. Med vores benchmark-database sammenligner vi forbruget med andre virksomheders forbrug og kan derudfra fortælle, hvorvidt de bør skære ned på deres colaforbrug eller om de betaler mere end naboen for at køre i den samme bil.

Heldigvis er langt de færreste virksomheder, vi arbejder sammen med, på randen af fallit. Det betyder, at pengebesparelserne afføder investeringsmuligheder. Og her spiller vi en mindst lige så vigtig rolle. Vi bruger en stor del af vores tid på at rådgive om, hvilke nye teknologier, der er interessante at investere i. På den måde, får vi lov til at hjælpe både C25-virksomheder og staten med at lægge cloud-strategi og beslutte, hvorvidt det kan betale sig at investere i IoT-værktøjer.

Fra PowerBI til at præsentere for CIO’en i en C25-virksomhed

Vi bruger primært vores tid på projekter, hvilket betyder, at der er stor variation i arbejdsopgaverne. Det er med til at gøre det sjovt og udfordrende at gå på arbejde.

Et typisk projekt ville for eksempel være da vi hjalp en af C25-virksomhederne med at lægge en strategi for at rykke applikationer i cloud. Først hjalp vi med at samle, matche og strukturere al deres data fra forskellige platforme og databaser for at skabe et fuldstændigt overblik over deres eksisterende setup i Excel. Derefter identificerede vi gennem interviews og ekspertviden de applikationer, der økonomisk og teknisk var mest optimale at rykke i cloud. Den analyse formidlede vi for både teknikere og ledelse, så de var i stand til at træffe en beslutning om deres fremtidige cloud-strategi på det bedst mulige grundlag. I sådan en proces arbejder man som student nærmest på lige fod med seniorkonsulenterne; man er med til at sætte data op og analysere det, formidle analysen gennem slides samt at præsentere resultaterne ude hos kunden.

Kausalitetsanalyse på it-infrastrukturer

IT-infrastruktur er som udgangspunkt ikke helt ukompliceret. Det føles ofte som et større puslespil at få det fulde overblik. Til at løse det puslespil har man som polit en rigtig god værktøjskasse. Man kan næsten sammenligne en it-infrastruktur med en lille økonomi. På samme måde som i makro påvirker alle komponenter hinanden, og hvis man skruer på en del af infrastrukturen, påvirker det resten af systemet.

Udover økonomer, består Zangenberg også af en god håndfuld dataloger. Sammen med dem definerer vi forskellige tools, som datalogerne tryller til machine learning-værktøjer, der gør vores arbejde både nemmere og sjovere. Det betyder, at der også er plads til at arbejde Python, hvis Jeppe Druedahl har vækket interessen for programming.

Så selvom vi ikke sidder og løser tunge integraler i hånden eller kører regressioner i STATA, bruger vi vores faglige baggrund og stærke tal-hoveder til at skære komplekse problemstillinger ud i mindre kasser og skabe overblik og sammenhæng.

Fleksibilitet og ansvar

Fordi langt det meste arbejde er projektorienteret er arbejdstider, eksamensperioder og ferie som udgangspunkt meget fleksibelt. Vi sidder som regel ikke mere end 2-4 personer på hvert projekt, hvilket betyder, at man (hvis man har mod på at tage ansvaret) kan blive nøgleperson på de enkelte projekter. Således får man lov at præsentere og deltage i diskussionerne ude hos kunderne på lige fod med sine færdiguddannede kollegaer. Det stiller krav til ens fleksibilitet i den tid man sidder på et givent projekt og kræver, at man er god til at kommunikere, hvor meget tid man har. Vi arbejder gennemsnitligt 20 timer om ugen, men kan i spidsbelastninger arbejde mere, mens vi i eksamensperioderne typisk arbejder betydeligt mindre.

Plads til pubcrawl og dumme spørgsmål

I Zangenberg Group er vi omkring 20 ansatte, som alle sammen arbejder på et stort åbent kontor på Pilestræde. Det er med til at styrke følelsen af et fladt hierarki, hvor man ikke er bange for at stille for mange eller dumme spørgsmål. Uanset, hvor travlt der er, er der altid tid til en forklaring eller sparring, hvis blot man efterspørger det.

Det er generelt en høj prioritet, at det sociale miljø fungerer godt. Udover julefrokost og sommerfest betyder det, at vi studerende skiftes til at afholde fredagsbar en gang hver anden måned. Her har vi tidligere været til vinsmagning, spillet boule på Boulebar og været på pubcrawl på Pilestræde.

Idéen om fredagsbar er noget, der kommer fra os studerende, og er et eksempel på, at man som studerende har stort råderum, hvis man har en idé til noget socialt eller noget fagligt, man synes kunne være fedt. Det er en af fordelene ved, at vi ikke er så stort et sted; som studerende er der rig mulighed for at sætte sit eget præg på virksomheden. Og så har vi bare rigtig søde kollegaer, hvilket for os er enormt vigtigt for at det er sjovt at gå på arbejde.


    Kommentarer

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk