Stud.polit i QVARTZ

Hvad kan man bruge fra polit-studiet i livet som konsulent, og hvad skal man gøre, hvis man gerne vil ind i branchen? Emil Meyer-Kristensen fortæller her om sin hverdag som juniorkonsulent hos QVARTZ.

Emil Meyer-Kristensen går på 10. semester og har været juniorkonsulent hos QVARTZ i to år. Her fortæller han om, hvordan det er at være polit hos konsulenthuset.

Hvad er dine arbejdsopgaver?
Som juniorkonsulent består mine arbejdsopgaver af både eksterne og interne dele. Jeg bruger ca. 80-90% af min tid på eksternt arbejde, hvor jeg hjælper til på projekter for klienter. Her består mine arbejdsopgaver typisk af en kombination af hhv. research, analyse, problemløsning og at præsentere arbejdet i slides. Det varierer dog meget fra projekt til projekt. De resterende 10-20% af min tid bruger jeg på interne opgaver. For mit vedkommende vil det typisk være at deltage i udarbejdelse af LOP'er (bud på projekter) eller at arrangere events for studerende.

Hvordan er en arbejdsdag hos QVARTZ?
Arbejdsdagene varierer meget, eftersom at arbejdet er projektbaseret. Der er derfor ikke nogle rutineopgaver. Det betyder samtidig, at der er afveksling i både kollegaer, arbejdsopgaver og klienter. Derudover varierer dagenes længde også og kan være alt fra en håndfuld timer til en hel dag fra morgen til sen aften.

Hvordan er en arbejdsuge?
Inden jeg starter på et projekt, har jeg en dialog med staffing-afdelingen, hvor vi taler om, hvor meget tid jeg har mulighed for og lyst til at arbejde. Derudover taler vi også om, hvilken type arbejde jeg kunne være mest interesseret i at lave. En arbejdsuge for mig er i gennemsnit 20-25 timers arbejde om ugen. Dog har jeg arbejdet fuld tid i perioder, hvor jeg har haft fri fra studiet, mens jeg slet ikke arbejder i eksamensperioder. Som udgangspunkt hjælper jeg til på det samme projekt flere uger i træk, men fra tid til anden er der også enkelte opgaver, som kun varer en enkelt dag eller to.

Hvad er det bedste ved at arbejde hos QVARTZ?
Jeg synes, at der er mange rigtig mange gode ting ved at arbejde i QVARTZ, men hvis jeg skal fremhæve én ting, vil jeg særligt fremhæve kulturen. Der er et fladt hierarki i virksomheden, og alle er super flinke og møder hinanden i øjenhøjde. Det betyder dels, at man får mulighed for at lære en hel masse af sine dygtige kollegaer, og dels at det altid er sjovt at være på kontoret – både i professionelle og sociale sammenhænge.

Hvad er det mest udfordrende?
Det mest udfordrende er efter min mening, at projekterne og arbejdsopgaverne er så forskellige, som de er. Det betyder helt lavpraktisk, at man ikke har rutineopgaver, som man laver uge efter uge, og som man ved præcis, hvordan man løser på forhånd. Det er dog samtidig noget af det bedste ved jobbet, da det betyder, at man hele tiden prøver noget nyt og udvikler sig. Dermed opnår man en meget stejl læringskurve, som jeg synes, man oplever fra dag ét.

Hvilke fag og kompetencer fra studiet kan du bruge i arbejdet?
Selvom det er lidt en floskel, vil jeg sige, at jeg overordnet set kan benytte den gode analytiske værktøjskasse, som man er udstyret med fra polit-studiet. Det er sjældent, at jeg bruger viden, jeg har direkte fra specifikke fag på studiet, men jeg har kunnet trække lidt på basal finansiering og regnskabsanalyse. Derudover kan man anvende den strategiske forståelse, man i nogen grad kan få fra de forskellige mikro-fag og Strategic Management.

Hvad har overrasket dig mest?
Jeg tror, at det, der har overrasket mig mest, er, hvor meget ansvar man får som studerende. På de projekter, jeg har været på i længere tid, har jeg haft helt eller delvist ansvar for en arbejdsstrøm. Det er et stort ansvar at have på sig, men samtidig er der altid masser af sparring og hjælp at hente hos mine kollegaer. Derudover har det overrasket mig, hvor meget kontrol jeg har over min egen arbejdstid, hvilket i høj grad er et resultat af arbejdets projektbaserede karakter.

Hvor meget fylder det sociale på dit arbejde?
Det sociale fylder rigtig meget i QVARTZ, og som juniorkonsulent kan det inddeles i tre kategorier - arrangementer for hele QVARTZ, juniorkonsulenter og foreninger:

·Hele QVARTZ: Der er hyggelige fredagsbarer hver fredag for kontoret i København samt en række større fester om året, hvor der kommer store danske artister og spiller. Derudover har vi vores årlige retreat, hvor hele QVARTZ er to-tre dage afsted på tur sammen, som også er både hyggeligt og festligt.

·Juniorkonsulenter: Vi har i QVARTZ et community for juniorkonsulenter, hvor vi har vores egne arrangementer, fester og en årlig weekend-tur. Gruppen af juniorkonsulenter er meget sammentømret, og vi har det generelt rigtig sjovt sammen.

·Foreninger/klubber: Udover de ovenstående sociale arrangementer, er der også en lang række foreninger/klubber i QVARTZ, som man kan engagere sig i - eksempelvis en løbeklub, cykelklub og sågar en ølklub.

Hvad er dit råd til andre studerende, der gerne vil arbejde hos QVARTZ?
Hvis man gerne vil arbejde i QVARTZ, er det vigtigste råd, jeg kan give, at man skal forberede sig grundigt til case-interviews. De er centrale i rekrutteringsprocessen, og det er klart det sted, hvor man som polit hurtigst kan komme til kort, hvis ikke man er velforberedt.

QVARTZ søger lige nu juniorkonsulenter - læs mere her.

Hvad kan man bruge fra polit-studiet i livet som konsulent, og hvad skal man gøre, hvis man gerne vil ind i branchen? Emil Meyer-Kristensen fortæller her om sin hverdag som juniorkonsulent hos QVARTZ.

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk