Hvad er god undervisning?

Hvad synes du der skal til fra dig selv, dine medstuderende, din forelæser, din holdunderviser og instituttets ledelse, før du virkelig føler at du får udbytte fra undervisningen?

Politrådet vil i den kommende tid sætte fokus på hvad god undervisning er, og hvordan vi sikrer os at undervisningen på polit bliver ved med at udvikle sig så vi sørger for at uddanne dygtige økonomer, der er lever op til den høje kvalitet der forventes af os på arbejdsmarkedet. Det gør vi blandt andet med en debatserie her på altandetlige. Vi inviterer derfor også dig med i debatten – hvornår oplevede du sidst god undervisning? Hvad synes du der skal til fra dig selv, dine medstuderende, din forelæser, din holdunderviser og instituttets ledelse, før du virkelig føler at du får udbytte fra undervisningen?

Det er også vigtigt at tænke over hvad slags mennesker vi sender ud fra denne institution: Forholder vi os i høj nok grad til, hvad der foregår ”i virkeligheden” og gør undervisningen os i stand til at forholde os kritisk til en problemstilling vi endnu ikke har mødt, eller bliver vi udelukkende mestre i at reproducere?

Før man kan ændre noget, stille sig tilfreds med hvad man har, indgå i diskussioner mm. bliver man nødt til at forholde sig til hvad der kendetegner god undervisning. Det gør vi nu fra Politrådets side af – i samarbejde med folk, der har en særlig viden inden for området, et særligt engagement eller en særlig magtposition.

Vi oplever det i Econometrics II, hvor vi som studerende aktiveres gennem øvelser og quizzer til forelæsningen (læs: undervisningen), men også hjemmefra før vi møder op og når vi skal give hinanden feedback på de opgaver vi netop selv har arbejdet intensivt med. Der gives engagement til at forberede sig og eksamensformen understøtter undervisningen gennem hele semestret. Der er klare forventninger til de studerende, som er med til at løfte aktivitetsniveauet, den akademiske indsigt og den viden vi tager med videre.

Der findes mange eksempler på undervisere, der perspektiverer pensum til egen forskning og dermed viser de studerende, hvilken anvendelse emnet har i en virkelig konktekst. Den slags analogier kan hjælpe til at skabe refleksion og for nogle bidrage til en større indsigt eller blot øge interessen og derigennem opmærksomheden. I virkeligheden skal der måske ikke særlig meget til, men det kan være en kort tænkepause til at reflektere over en pointe eller muligheden for selv at løse spiltræet med sidemakkeren før svaret leveres.
Vi har alle hver vores præferencer for, hvad der er god undervisning og hvilken måde vi bedst lærer på. For nogle af os er det nok at læse bogen og høre det blive fortalt. Andre lærer det først rigtigt når de selv får lov til at anvende og arbejde med stoffet i en konkret virkelighed. Denne artikelserie har ikke til formål at komme frem til en altdominerende sandhed, men vi ønsker at skabe opmærksomhed og debat om undervisningen på Økonomi – noget vi bruger mange timer på hver eneste uge. Vi har til formål at inddrage både undervisere og studerende og dermed se på emnet fra forskellige perspektiver for at skabe den bedst mulige vidensdeling og refleksion. Vi tror grundlæggende på, at der er potentiale for løbende udvikling og forbedring af undervisningen på polit og vi håber at du vil være med!


    Kommentarer

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk