Unintented Consequences: Var Nyrups arbejdsmarkedspolitik efterkrigstidens største massemord?

Dette er første indlæg i min artikelserie under fællesnævneren ”Unintended Consequences”. Jeg vil med artikelserien vise, hvor utroligt svært det er at designe økonomien fra centralt hold. Og hvor nemt overskrifterne kunne have været helt anderledes, hvis den intention, politikerne havde meldt ud, havde været i tråd med de utilsigtede konsekvenser. Jeg håber, I vil læse det med interesse og huske på, at gode intentioner ikke er det samme som gode resultater. Og huskså på F. A. Hayeks vise ord i jeres virke som økonomer: “The curious task of economics is to demonstrate to men how little they really know about what they imagine they can design.”


Da man frygtede svineinfluenzaen i 2009 og ikke havde vacciner nok, valgte man at prioritere sundhedspersonale og mennesker i nøglefunktioner — herunder sygeplejersker — som var særligt værdifulde for samfundet, hvis der kom en epidemi. For hvad ville der ske, hvis en stor andel af sygeplejerskerne pludselig blev syge eller ligefrem døde? Epidemien udeblev heldigvis, men vi ved alligevel, hvad der sker, hvis en stor andel af sygeplejerskerne pludselig forlader arbejdsmarkedet.

Barselsorloven reducerede antallet af sygeplejersker med 12%

15 år tidligere var det nemlig andre problemer, den daværende SR-regering, ledet af Poul Nyrup, stod overfor. Arbejdsløsheden var høj, og man havde et politisk ønske om at nedbringe arbejdsløsheden ved bl.a. at øge det offentlige forbrug og trække arbejdskraft ud af arbejdsmarkedet. En af de metoder, man endte med at bruge, var at forlænge barselsorloven, så den periode, hvor man kunne få barselsdagpenge, fra 1. januar 1994 blev forlænget fra 6 til 12 måneder.

Ordningen blev særdeles populær. Men som med så meget anden politik, var midlet meget indirekte i forhold til det egentlige formål: At reducere arbejdsløsheden. Og derfor endte det også med at have uønskede sideeffekter. Det viser et nyt studie af Friedrich & Hackmann (2017).

I 1994 var arbejdsløsheden blandt sygeplejersker relativt lav. Det betød, at de sygeplejersker, der gik på barselsorlov, ikke umiddelbart kunne erstattes med arbejdsløse sygeplejersker. Kombineret med at det primært var kvinder, der tog barselsorlov, og at 97% af alle sygeplejersker var kvinder, betød det, at den aktive arbejdsstyrke af sygeplejersker faldt med hele 12%.

Over 5.000 døde

Det store fald i antallet af sygeplejersker havde drastiske konsekvenser for de danskere, der var afhængig af sygeplejerskernes hjælp. Antallet af genindlæggelser på hospitalerne steg med 21% for indlagte og hele 45% for nyfødte. På plejehjemmene var konsekvenserne endnu mere drastiske. Friedrich & Hackmann (2017) viser, at dødeligheden på plejehjemmene steg med 13% svarende til 1.700 personer om året. Effekten var konstant de første 3 år, hvorefter effekten aftog — bl.a. fordi de ældre reagerer på den dårligere service og finder alternativer.

Unintended Consequences

Historien om Nyrups barselsorlov viser, hvor svært det er at designe økonomien fra centralt hold. Ingen havde i 1993 forestillet sig, at over 5.000 mennesker ville dø som følge af et arbejdsmarkedspolitisk tiltag. Men det blev faktisk resultatet.

Historien viser også, hvor nemt det er at introducere nye ydelser, som få år senere bliver taget for givet af befolkningen. Der var i 1993 — da man selv skulle betale for de sidste 6 måneder — kun få, der valgte barsel ud over de første 6 måneder. Som økonom kan man kun fortolke det, som at forældrene dengang ikke vurderede det som afgørende, at gå hjemme med barnet fra 6. – 12. måned. I dag ses 52 ugers barsel derimod nærmest som en menneskerettighed i Danmark. Men det er selvfølgelig heller ikke længere forældrene, der selv direkte skal betale for de sidste 6 måneder.

* Friedrich, Benjamin U., og Martin B. Hackmann. “The Returns to Nursing: Evidence from a Parental Leave Program”. Working Paper. National Bureau of Economic Research, februar 2017. https://doi.org/10.3386/w23174.

  Kommentarer

 • Det er et meget interessant papir, som man lige burde videresende til Danske Patienter, der meget aktivt kæmper imod, at man på nogen måde opstiller et objektivt kriterium for prioritering af sygehusmedicin.

  (https://www.danskepatienter.dk/politik/nyhedsarkiv/patienterne-betaler-prisen-i-regionernes-model)

  Der dør stadig årligt omkring 3000 patienter af infektioner, de pådrager sig på sygehuset. Nogle af de 3000 kunne måske reddes, hvis man undlod at købe medicin, der redder langt færre menneskeliv per krone end en sygeplejerske.

  2 år siden

 • Hej Frederik

  Helt enig. Samfundsøkonomiske cost-benefit-analyser bliver heldigvis mere og mere anvendt på sundhedsområdet, så det går den rigtige vej. Målet må være, at én krone skal give samme afkast i nytte (alternativt fx QUALY) overalt i sundhedssektoren (faktisk i hele samfundet, men der går nok mange år, før vi kan lave gode sammenlignelige analyser på tværs af sektorer).

  Hilsen Jonas

  2 år siden

 • Hej Jonas.

  Tak for en interessant artikel, der bygger på en god idé.

  Jeg vil dog lige spørge, om du laver beregningen af ”over 5.000 døde” (jf. side 24 i artiklen) døde sådan her:

  På plejehjemmene finder man en stigning i dødeligheden på 1 %. Hvis man ganger det med befolkningen over 85 får man 900 døde per år. Hvis man ganger det med befolkningen over 65 får man 1700 døde per år. 1700*3 = 5100.

  Du skriver: ”Friedrich & Hackmann (2017) viser, at dødeligheden på plejehjemmene steg med 13% svarende til 1.700 personer om året.”

  Som jeg læser papiret, viser de, at dødeligheden steg 1 % på plejehjemmene. Men det er meget få gamle der bor på plejehjem i Danmark. Ifølge Ældresagen* er det kun 3,8 pct. af befolkningen over 65.

  Hvis jeg har forstået dig ret, skalerer du en plejehjemeffekt op til hele befolkningen over 65? er det rimeligt? Beboerne på plejehjemmene er en meget selekteret gruppe, og resten af befolkningsgruppen behandles heller ikke på samme måde i sundhedssystemet**.

  Så 5.100 er måske et lidt progressivt estimat :) Et andet bud kunne være: 194 døde (dvs. 5100*3,8 pct.).

  Vh. Bjørn Bjørnsson Meyer

  *https://www.aeldresagen.dk/presse/maerkesager/plejehjem/fakta/beboere-paa-plejehjem

  **Ifølge ældresagen er beboerne i gennemsnit 84 år når de flytter ind og har en restlevetid på 2 år og 8 måneder. Ca. halvdelen af beboerne har en eller flere kroniske sygdomme. To tredjedele har en demenssygdom. Udenfor plejehjemmene går den primære kontakt med sundhedsvæsenet gennem praktiserende læger og hospitaler. Praktiserende læger er ikke med i artiklen. På hospitalerne finder de (insignifikant) positiv effekt på dødelighed.

  2 år siden

 • Kiggede igen i tabellerne, og svarer lige mig selv :)

  Jeg tror, at jeg har læst tabel 4 forkert. Den viser ikke bare hvor meget dødeligheden stiger på plejehjemmene, men hvor meget den generelle dødelighed stiger på grund af flere dødsfald på plejehjemmene. Så de estimerer, at dødeligheden blandt plejehjembeboerne over 85 stiger 5.1 pct. point. Og så giver regnestykket vist bedre mening.

  Men jeg vil stadig mene, at det er problematisk at artiklen omregner effekten til øget dødelighed blandt alle over 65 (hvilket du ikke gør i dit indlæg). Bidraget til dødeligheden kommer fra en meget selekteret gruppe, som i forvejen er meget syge og har en meget lav restlevetid. Med andre ord kan man argumentere er det ville være værre, hvis det var 5000 tilfældige over 65 der døde.

  Vh. Bjørn

  2 år siden

 • Hej Bjørn

  Jeg ved ikke, hvordan de præcist har regnet det ud. Jeg har taget det direkte fra teksten, hvor de skriver "In the first three years following the reform, we notice a 13% increase in nursing home mortality among the elderly aged 85 and older. In absolute numbers, we find that the parental leave program reduced the number of nurses by 1,200 and raised mortality by 1,700 elderly per year."

  Hilsen Jonas

  2 år siden

 • Rettelse til ovenstående: Den udvidelse af orloven, der omtales, er ikke barselsorloven, men forældreorloven, som gav mulighed for op til 52 ugers orlov med børn i alderen 0-8 år, jf. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=69264

  8 måneder siden

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk