Univalg 2020: Politrådet – din stemme på Økonomisk Institut

Univalg 2020: Politrådet – din stemme på Økonomisk Institut

 

Klik her for at stemme

https://e-vote.dk/e-valg-afstemning/faces/Afstemning

 

Fra mandag den 23. til fredag den 27. november løber årets univalg af stablen. Det er en spændende tid, for det er nu, at du som studerende skal vælge repræsentanter, der vil sørge for at din tid på politstudiet bliver bedst mulig.

 

Politrådet er fagrådet på polit. Vi har ingen politiske forbindelser, og varetager som de eneste kun politstuderenes interesser. Vi stiller i år op til poster i Økonomisk Studienævn og Akademisk Råd på SAMF.

 

Til valget i Økonomisk Studienævn, har vi i år tre mærkesager: God undervisning, flere eksamensformer og funktionsnedsattes forhold.

 

God undervisning på polit

Politrådet har været med til at sikre, at gode undervisere bliver kompenseret for at lægge en ekstra indsats i deres undervisning. På den måde har vi været med til at få undervisningen prioriteret, ligesom god forskning prioriteres. Vi kæmper lige nu for, at de dygtige holdundervisere og eksterne forelæsere vi har på polit også kan blive anerkendt for deres store arbejde. 

 

Det seneste år har vi brugt rigtig meget tid på at sørge for, at undervisningen stadig fungerer under CoVid-19. Vi har kæmpet for, at undervisningen bliver optaget, som en ekstra hjælp i en tid med meget stress og usikkerhed. Dette har resulteret i at forelæsningerne i næsten alle bachelorfag og over halvdelen af alle kandidatfag bliver optaget. Vil fortsat kæmpe for at flere forelæsningerne optages i endnu flere fag, samt at dette bliver normen. Netop nu er vi i gang med at sørge for, at eksamen kommer til at forløbe så sikkert og fair som muligt.

 

Bedre sammenhæng mellem faglighed og eksamensformer

Gennem det seneste år har vi i arbejdet for, at nye eksamensformer for alvor er kommet på dagsordenen. Som studerende har vi oplevet, at det ikke er i alle fag, at eksamensformen bedst tester de færdigheder, som fagene giver os. Vi kæmper derfor for, at fokus bliver på at dyrke fagligheden og ikke bare på Peter Bangs Vej-eksaminer. Det er sådan, at vi får de bedst mulige forudsætninger for at prøve vores evner af.

 

Funktionsnedsættelse på polit skal ikke være en bryde

På polit har mange studerende udfordringer, der unødigt kan besværliggøre det at læse. Vi mener i Politrådet, at funktionsnedsættelse ikke skal holde studerende tilbage for at blive dygtige økonomer.

 

For studerende der starter med en funktionsnedsættelse, bør man ikke skulle bruge ekstra tid fra den normale studielæsning til at undersøge hvilke tilbud og muligheder, man kan gøre brug af. Og for studerende, der pludselig bliver ramt af sygdom, hjernerystelse eller noget andet midlertidigt, skal tiden, de bruger på at få det bedre ikke stresses yderligere ved uoverskuelige dispensationsprocesser eller uvished.

 

Din stemme er vigtig!

For at vi i Politrådet kan blive ved kæmpe for de studerenes sag, er det vigtigt, at du stemmer på os til dette års univalg. Det tager kun to minutter, så er du garanteret et års brokkeret.

Kom gerne ned til vores bod i bygning 35 på onsdag den 25. fra 8-16 og snak med os – så kvitterer vi med en friskbagt croissant og en kop kaffe.

 

Vi anbefaler, at du stemmer på Politrådet til Økonomisk studienævn, SAMF-rådet til Akademisk Råd og Studenterrådets spidskandidat Anders Mortensen til Bestyrelsen.

Klik her for at stemme

https://e-vote.dk/e-valg-afstemning/faces/Afstemning

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk