Torben Pedersen

CEPOS i Det økonomiske Råd

Folketinget vedtog forleden, at CEPOS indtræder i Det Økonomiske Råd, og i den forbindelse har jeg et ønske om, at CEPOS indstiller til formandskabet at sætte mere fokus på den langsigtede velstandsskabelse.

I Danmark har vi haft 11 år uden vækst i BNP per capita - selv efter de seneste nationalregnskabsrevisioner, der opjusterede de senere års vækst. Og i de seneste 20-25 år har den økonomiske vækst i Danmark ligger blandt de laveste i OECD.

Hverken regeringen regeringsgrundlaget eller oppositionen synes at være særlig optaget af dette problem, og i spørgsmål om diverse 2025-planer er spørgsmålet om at maksimere velstandsskabelsen heller aldrig i fokus.Det var passende et spørgsmål, som DØR kunne tage op. DØRs har til opgave at analysere finanspolitikkens holdbarhed, men det gør DØR altid isoleret fra andre politiske mål, som om finanspolitisk holdbarhed var et mål i sig selv og ikke en bibetingelse for et maksimeringsproblem, der går ud på at maksimere den forventede tilbagediskonterede velfærd/velstand.

Det har altid undret mig, at der er det mærkelige misforhold mellem, at teoretisk arbejdende økonomer opstiller dynamiske modeller, hvor individer eller en repræsentativ agent maksimerer den forventede tilbagediskonterede nytte af det fremtidige forbrug (eller hvad der nu indgår i nyttefunktionen), men at hverken DØR, Finansministeriet eller nogen andre praktisk arbejdende økonomer angriber økonomiske problemstillinger på samme måde.

Det kunne i det mindste gøres med en række scenarieanalyser af ændringer i skattepolitikken, arbejdsmarkedspolitikken, størrelsen af den offentlige sektor, overførselsindkomster osv., der kunne belyse konsekvenserne for velstanden på den lange bane af alternative reformer. I sådanne scenarieanalyser vil finanspolitisk holdbarhed bare være en bibetingelse, akkurat som alle økonomiske agenter skal overholde deres intertemporale budgetrestriktion i økonomiske modeller. Men mig bekendt har vismændene aldrig stillet spørgsmålet om, hvordan vi på den lange bane og målt i nutidsværdi kan skabe størst mulig velstand, men findes der noget vigtigere økonomisk spørgsmål? Og hvis der gør, hvorfor er det så ikke standard i teoretiske makroøkonomiske modeller for vækst og konjunktursvingninger?


0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger

Torben Pedersen

Cand polit. et exam art, Ph.D. fra Københavns Universitet. Har studeret økonomi i et år på Harvard University og på University of Chicago. Redaktør af Libertas. Blogger om økonomi og liberalisme, om frihed og velstand.