Jonas Herby

Biospande og affaldssortering: The power of “opt out”!

Inden for adfærdsøkonomi har man interesseret sig meget for status quo bias og muligheden for at designe politikker som ”opt in” (du skal aktivt tilmelde dig) eller ”opt out” (du skal aktivt framelde dig).

Fordelen ved ”opt out” er, at man nemmere kan nå sine målsætninger. Mangler der organer, kan det (måske) løses ved at vedtage, at alle er organdonorer som udgangspunkt, men at man selvfølgelig kan framelde sig (”opt out”).

Ulempen ved ”opt out” er bl.a., at det fx kan skabe konflikter i forhold til de efterladte i forbindelse med organdonation, hvis den afdøde havde ytret ønske om ikke at donere sine organer, men bare ikke fik frameldt sig i ”systemet”.

I sidste ende kan problemet med organer opfattes som en diskussion om ejendomsret. Hvem har retten til organerne, hvis den afdøde ikke specifikt har givet udtryk for sine ønsker? Er det staten eller de efterladte? Derfor er der mange, der er fortalere for ”prompted choice”, hvor man forsøger at få folk til at tage stilling — fx i forbindelse med fornyelse af kørekortet eller lignende.

Hvad har det med biospande at gøre?

Inden for de sidste par år har Københavns Kommune (bevidst eller ubevidst) gennemført et forsøg med forskellen på ”opt in” og ”opt out”.

I 2015-16 blev villaejere spurgt, om de ønskede en biobeholder. Altså ”opt in”.[1] I 2017-18 ændrede kommunen strategi, så alle villaejere fik tilsendt en biobeholder, med mindre de aktivt frameldte sig. Altså ”opt out”. Figuren nedenfor viser forskellen mellem de to regimer.

Note: Aktiv framelding ("opt out") inkluderer 4.040 husstande, der meldte sig fra på forhånd og 650 husstande, der efterfølgende har frameldt sig ordningen (husstande, der ikke fik sig frameldt, før biospanden stod i indkørslen).

Med ”opt in” var der 27% af husstandene, der tilmeldte sig ordningen. Da kommunen skiftede til et ”opt out”-system, var der kun 22% af de 21.377 egnede husstande, der frameldte sig (jeg antager, at de 5.677 husstande, der aktivt tilmeldte sig, ikke aktivt ville have frameldt sig i ”opt out”).

Forskellen på ”opt in” og ”opt out” er altså umiddelbart hele 52% af husstandene!

Hvordan kommunikerer man forskellen ud?

Københavns Kommune har valgt at kommunikere tiltaget ud som en stor succes. Under overskrifter som ”Villaejerne vil gerne sortere bioaffald” slår kommunen på, at kun ca. ¼ af villaejerne har frameldt sig ordningen.

Men som ovenstående viser, ville det være lige så korrekt at skrive: ”Villaejerne vil ikke sortere bioaffald”, og slå på, at kun 27% tilmeldte sig aktivt til ordningen.[1] Man skulle ikke foretaget et valg, så derfor er der ikke tale om ”prompted choice”.


0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger