event

Det Progressive Akademi 2022

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Cevea afholder i efteråret 2022 et akademi for studerende og ansatte i fagbevægelsen, der er interesseret i økonomi og samfund og har lyst til at indgå i diskussioner og arbejde med aktuelle samfundsudfordringer. Tilmeldingen er åben frem til den 15. juni.

Hvordan ser dansk økonomi og konkurrenceevne egentlig ud, nu hvor vi er på vej ud af krisen? Hvordan sørger vi for en bæredygtig udvikling, der ikke giver en stærk social slagside? Er arbejdsmarkedet ved at blive overtaget af robotter, mens ufaglærte ser deres jobmuligheder forsvinde, og solen skinner kraftigere på de langtuddannede? Hvilke antagelser ligger bag de økonomiske beregninger i ministerierne? Og hvordan sørger vi for et samfund i balance, hvor hverken dine forældres tegnebog eller bopæl afgør dine chancer i livet?

Hvis du brænder for at forstå og forandre økonomisk politik – så er Det Progressive Akademi et kursus for dig!  På Det Progressive Akademi får du en indføring i, hvordan dansk politik og økonomi fungerer bag kulissen.

Formålet med akademiet er at:

 • Give deltagerne en bedre forståelse af dansk politik, det danske arbejdsmarked og dansk økonomi samt de politiske og økonomiske forudsætninger for den skandinaviske velfærdsstat

 • Give deltagerne redskaberne til at gennemskue, navigere og endelig deltage i den offentlige debat

 • Give deltagerne mulighed for at formulere reelle og progressive løsninger på nogle af de store udfordringer, vi står overfor, i et stærkt netværk af ligesindede fra både universitetsverdenen og fagbevægelsen

Om Det Progressive Akademi

Sammen med ca. 25 andre studerende og ansatte i fagbevægelsen kommer du til at arbejde med nogle af de store udfordringer, dansk økonomi står overfor – og du kommer til at diskutere forslag til løsninger. 

Du vil blive præsenteret for både nyere viden og stærke holdningsbårne indlæg om politik, økonomi, velfærd og arbejdsmarked fra den nationale såvel som internationale scene.  

Undervisningen veksler mellem oplæg og indlæg fra bl.a. embedsmænd, cheføkonomer, toplobbyister, politikere, forskere og faglige meningsdannere, som forventer at blive udfordret med gode spørgsmål og refleksioner, og så gruppearbejde, hvor du sammen med dine medakademister udvikler progressive løsninger på nogle af samfundets store udfordringer. 

Det er tænketankene Cevea og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), der står bag kurset og hovedparten af undervisningen. Cevea og AE ønsker at samle en gruppe af dygtige og engagerede studerende med forskellige uddannelsesbaggrunde.

Med akademiet vil vi inspirere til reflekteret og progressiv tænkning ved at give jer indblik i dansk økonomis maskinrum og de store udfordringer, som præger vores tidsalder. Som deltager på akademiet vil du blive en del af et netværk tilknyttet de to tænketanke og fagbevægelsen. 

Det er gratis at deltage på akademiet, og kursister modtager et bevis for at gennemføre.

Hvad kræver det?

For at komme med på akademiet skal du være interesseret i økonomi og samfund og have lyst til at indgå i diskussioner og arbejde med aktuelle samfundsudfordringer. 

Akademiet kræver, at du kan finde tid cirka en hverdagsaften hver anden uge samt deltage i et indledende lørdagsseminar og et afsluttende lørdagsseminar hen over efteråret. Du skal deltage på alle kursets gange. 

Der vil være et pensum til hver undervisningsgang, som det forventes, at du læser. Kurset afsluttes med en mindre opgave. 

Kursusplan for Det Progressive Akademi 2022

 • 3. september: Indledende seminardag: den danske model under lup

 • 21. september:  Uddannelse og social mobilitet

 • 28. september: Balancer i den grønne omstilling

 • 12. oktober: Nye vinde i finanspolitikken?

 • 25. oktober: Obligatorisk skriveværksted 

 • 3. november:  Arbejdsmarkedet under forandring

 • 9. november:  Boligmarkedet og geografisk polarisering

 • 19. november: Afsluttende seminardag 

Arrangementerne er på hverdagsaftenerne fandt sted fra 17.00 til 20.30.

Første og sidste seminardag afholdes en lørdag fra klokken 09-16.

Tilmelding dig nu 

Hvis du er studerende, kan du ansøge om at komme med på akademiet gratis. Både bachelor- og  kandidatstuderende med stor interesse for politik og økonomi kan søge om optagelse. Det er ikke et krav, at du har (haft) specifikke fag eller kurser i økonomi og politik.

Hvis du er færdiguddannet, kan du tage akademiet som et efteruddannelseskursus betalt af din arbejdsgiver. I så fald behøver du ikke sende en ansøgning, men kan skrive til jk@ae.dk

Hvis akademiet lyder som noget for dig, så skal du ansøge via en formularen her: https://form.jotform.com/221222295279052

I formularen skal du vedhæfte en motiveret ansøgning, hvor du skal uddybe, hvordan du vil bruge de færdigheder, akademiet kan give dig, i dit kommende arbejdsliv, dit frivillige engagement i civilsamfundsorganisationer og lignende. Du må derudover gerne tilføje CV, karakterer og lignende oplysninger i din ansøgning, hvis det er relevant. Ansøgningsfristen er den 15. juni. Du kan forvente svar senest den 1. juli. 

Har du spørgsmål til kurset eller ansøgningen, så kontakt enten uddannelses- og udviklingskonsulent i Cevea, Thomas Juhl: Tj@cevea.dk / 53 70 07 64 eller kommunikationskonsulent i AE, Mette Skov Myrup på: My@AE.dk / 42 67 76 57.

Virksomheder

Hvornår

15. juni 2022 23:59

Hvor

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Tilmelding

Hvis akademiet lyder som noget for dig, så skal du ansøge via en formularen her: https://form.jotform.com/221222295279052https://form.jotform.com/221222295279052 I formularen skal du vedhæfte en motiveret ansøgning, hvor du skal uddybe, hvordan du vil bruge de færdigheder, akademiet kan give dig, i dit kommende arbejdsliv, dit frivillige engagement i civilsamfundsorganisationer og lignende. Du må derudover gerne tilføje CV, karakterer og lignende oplysninger i din ansøgning, hvis det er relevant. Ansøgningsfristen er den 15. juni. Du kan forvente svar senest den 1. juli. 

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk