event

DET PROGRESSIVE AKADEMI 2023

Er du optaget af økonomi, samfund og politik, og har du lyst til at indgå i diskussioner, hvor der udvikles progressive politikforslag? Så er Det Progressive Akademi, der afholdes i efteråret 2023, helt sikkert noget for dig. Det er gratis for studerende, og der er åbent for tilmeldinger frem til den 28. juli 2023.

 

Det er Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Cevea, der hvert efterår afholder Det Progressive Akademi, hvor der bliver stillet skarpt på spørgsmål som:

 

Hvordan ser dansk økonomi ud i dag? Hvilke udfordringer står vi overfor på arbejdsmarkedet? Hvordan skubber vi på en bæredygtig udvikling, der ikke giver en stærk social slagside? Hvilke antagelser ligger bag de økonomiske beregninger i ministerierne? Og hvordan sørger vi for at mindske uligheden i samfundet?

 

På akademiet får du en indføring i, hvordan dansk politik og økonomi fungerer bag kulissen.

 

Formålet med akademiet er at:

·       Give deltagerne en bedre forståelse af dansk politik, det danske arbejdsmarked og dansk økonomi samt de politiske og økonomiske forudsætninger for den skandinaviske velfærdsstat

·       Give deltagerne redskaberne til at gennemskue, navigere og endelig deltage i den offentlige debat

·       Give deltagerne mulighed for at formulere reelle og progressive løsninger på nogle af de store udfordringer, vi står overfor, i et stærkt netværk af ligesindede fra både universitetsverdenen og fagbevægelsen.

 

Om Det Progressive Akademi

Sammen med cirka 25 andre studerende og ansatte i fagbevægelsen kommer du til at arbejde med nogle af de store udfordringer, dansk økonomi står overfor – og du kommer til at diskutere forslag til løsninger. 

 

Du vil blive præsenteret for både nyere viden og stærke holdningsbårne indlæg om politik, økonomi, velfærd og arbejdsmarked fra den nationale såvel som den internationale scene.  

 

Undervisningen veksler mellem oplæg og indlæg fra blandt andet embedsmænd, cheføkonomer, politikere, forskere og faglige meningsdannere, som forventer at blive udfordret med gode spørgsmål og refleksioner. Derudover vil der være gruppearbejde, hvor du sammen med dine medakademister udvikler progressive løsninger på nogle af samfundets store udfordringer. 

 

Med akademiet vil vi inspirere til reflekteret og progressiv tænkning ved at give jer indblik i dansk økonomis maskinrum og de store udfordringer, som præger vores tidsalder. Som deltager på akademiet vil du blive en del af et netværk tilknyttet de to tænketanke og fagbevægelsen. 

 

Det er gratis at deltage på akademiet, hvis du er studerende, og kursister modtager et bevis for at gennemføre forløbet.

 

Hvad kræver det?

For at komme med på akademiet skal du være interesseret i økonomi og samfund og have lyst til at indgå i diskussioner og arbejde med aktuelle samfundsudfordringer. 

 

Akademiet kræver, at du kan finde tid cirka en hverdagsaften hver anden uge samt deltage i et indledende lørdagsseminar og et afsluttende lørdagsseminar hen over efteråret. Du skal deltage på alle kursets gange. 

Der vil være et pensum til hver undervisningsgang, som det forventes, at du læser. Kurset afsluttes med en mindre opgave. 

 

Kursusplan for Det Progressive Akademi 2023

Lørdag den 2. september: Indledende seminardag: Status på dansk økonomi

Tirsdag den 12. september: Uddannelse og social mobilitet

Tirsdag den 26. september: Arbejdsmarkedet under forandring

Tirsdag 10. oktober: Det skæve Danmarkskort

Tirsdag 24. oktober: Skriveværksted  

Tirsdag 7. november: Balancer i den grønne omstilling

Tirsdag 21. november: Nye vinde i finanspolitikken: Er nye regnemodeller og 2. generationsreformer vejen til grøn retfærdig vækst?

Lørdag 2. december: Afsluttende seminardag 

 

Arrangementer på hverdagsaftener finder sted fra 17.00 til 20.30.

Første og sidste seminardag afholdes en lørdag fra klokken 09-16.

Der vil blive serveret aftensmad eller frokost ved hver kursusgang, som er gratis for deltagere.

 

Tilmeld dig nu 

Hvis du er studerende, kan du ansøge om at komme med på akademiet gratis. Både bachelor- og kandidatstuderende kan søge om optagelse. Det er ikke et krav, at du har (haft) specifikke fag eller kurser i økonomi og politik.

Hvis du er færdiguddannet, kan du tage akademiet som et efteruddannelseskursus betalt af din arbejdsgiver. I så fald behøver du ikke sende en ansøgning, men kan skrive til my@ae.dk

 

Hvis akademiet lyder som noget for dig, så skal du ansøge via formularen her: https://form.jotform.com/231014397821351

 

I formularen skal du vedhæfte en motiveret ansøgning, hvor du skal uddybe, hvordan du vil bruge de færdigheder, akademiet kan give dig, i dit kommende arbejdsliv, dit frivillige engagement i civilsamfundsorganisationer og lignende. Du må derudover gerne tilføje CV, karakterer og lignende oplysninger i din ansøgning, hvis det er relevant.

 

Ansøgningsfristen er den fredag den 28. juli 2023. Du kan forvente svar omkring den 11. august.

 

Har du spørgsmål til kurset eller ansøgningen, så kontakt kommunikationskonsulent i AE, Mette Skov Myrup på: My@AE.dk / 42 67 76 57.

Virksomheder

Hvornår

2. september 2023 09:00

Hvor

Lokation deles senere

Andet

Bemærk, at eventet foregår over flere aftener og weekender

Tilmelding

Tilmelding foregår via udfyldelse af formular

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk