event

Grøn skattereform - Kan vi få både klima, arbejdskraft og fortsat velfærd?

Vær med, når økonomer, erhvervsfolk og politikere diskuterer, hvordan vi får en grøn skattereform, der på en og samme tid giver incitament til udfasning af fossil energi, sikrer holdbare offentlige finanser på den lange bane og understøtter øget arbejdsudbud.

Vi har som samfund brug for en grøn skattereform, der på en og samme tid giver incitament til udfasning af fossil energi, sikrer holdbare offentlige finanser på den lange bane og understøtter øget arbejdsudbud. På konferencen præsenterer Kraka Advisory en rapport om grøn skat – og økonomer, erhvervsfolk og politikere diskuterer, hvordan vi bedst skruer sådan et politisk Kinder-æg sammen.  

Et bredt flertal i folketinget står bag en grøn skattereform, hvor CO2-afgifter skal drive udfasningen af fossile brændstoffer og reducere udledningen fra landbruget. Øget CO2-beskatning er det værktøj, der bedst og billigst leverer svaret på, hvordan vi som samfund når klimamålet. Men der er også udfordringer.

I takt med at brugen af fossile brændsler og udledningen af CO2 falder, bliver statens indtægter i form af afgifter også mindre. Derfor skal vi allerede nu tænke ind i reformen, hvordan vi på lang sigt sikrer holdbare offentlige finanser. Vi skal også skrue reformerne sammen på en måde, der understøtter beskæftigelse og arbejdsudbud, fordi den grønne omstilling markant øger efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft.

Program

12.30-12.45: Klimakampen kræver prioriteringer!

/ Adm. direktør Lars Aagaard, Dansk Energi

12.45-13.05: Behovet for en grøn, langtidsholdbar skattereform

/ Direktør Peter Mogensen, Kraka Advisory

13:05-13.25: Hvordan lykkes vi med en ambitiøs og tryg grøn omstilling?

/ Skatteminister Morten Bødskov (S)

13.25-13.45: Grøn omstilling i et virksomhedsperspektiv

/ Politisk direktør Emil Fannikke Kiær, Dansk Industri

13.45-14.05: Beskæftigelse og den grønne omstilling

/ Overvismand Carl-Johan Dalgaard

14.05-15.00: Grøn skattereform – snæver klimaøvelse eller langtidsholdbart kinderæg? Politisk debat

/ Skatteminister Morten Bødskov (S)
/ Søren Pape Poulsen (K)
/ Sofie Carsten Nielsen (RV)
/ Pia Olsen Dyhr (SF)

15.00-15:30: Kaffe og kage

Hvornår

30. september 2021 12:30

Hvor

BLOX, Bryghuspladsen, 1473 København K

Tilmelding

Via link.

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk