Beskæftigelsesministeriet kårer vinderne af prisopgave

Therese Jeppesen

For andet år i træk har Beskæftigelsesministeriet uddelt prisen for den bedste økonomiske bachelorrapport eller speciale inden for dansk arbejdsmarkedsøkonomi. I år var det to (nu cand.)politter, Linea Hasager og Søs Nielsen, der løb med prisen.

I Beskæftigelsesministeriet uddeler man hvert år en pris for den bedste økonomiske bachelorrapport eller speciale inden for dansk arbejdsmarkedsøkonomi. Det gør man bl.a. med et ønske om at skærpe interessen for dansk arbejdsmarkedsøkonomi og en forhåbning om, at det bidrager til at udbrede kendskabet til Beskæftigelsesministeriet som potentiel arbejdsplads. Vi har i den anledning spurgt lidt ind til, hvordan de indstillede opgaver bliver bedømt, og hvad der gjorde Søs’ og Lineas speciale til noget helt særligt. 

Hvad lægger I vægt på i bedømmelsen af de kandiderende opgaver?

Når opgaverne skal bedømmes, er der en række krav, som opgaven skal leve op til for at komme i betragtning til prisen. Opgaven skal:

-  have opnået karakteren 10 eller 12

-  være skrevet af en eller maksimalt to studerende, som er indskrevet ved en dansk uddannelsesinstitution

-  være indleveret i en nærmere angivet periode og

-  skrevet inden for et overordnet tema, som er dansk arbejdsmarkedsøkonomi.

Herudover lægges der ved udvælgelsen af den vindende opgave vægt på, at opgaven bidrager med nye vinkler og interessante overvejelser om et emne indenfor dansk arbejdsmarkedsøkonomi og som er af generel interesse for det danske arbejdsmarked og Beskæftigelsesministeriets ressort.

Hvem er med til at bedømme opgaverne, og hvordan kåres den endelige vinder?

Til at udvælge den vindendende opgave har vi nedsat et bedømmelsesudvalg bestående af fagfolk fra forskellige uddannelsesinstitutioner i landet. Udvalget består af økonomisk overvismand og professor fra Aarhus Universitet Michael Svarer, lektor fra Københavns Universitet Daniel le Maire, lektor fra Copenhagen Business School Birthe Larsen og analysechef i Beskæftigelsesministeriets departement Lasse Bank.

Hvad gjorde årets vindende opgave til noget særligt? Skilte den sig ud på nogen bestemte parametre?

Opgaven der har vundet Beskæftigelsesministeriets prisopgave i arbejdsmarkedsøkonomi 2017 har titlen ”Kan en højere dagpengesats forbedre jobmatchkvaliteten? – En empirisk analyse med et Regression Kink Design”. Bedømmelsesudvalget beskriver, at de ved bedømmelsen af den vindende opgave har lagt vægt på, at prismodtagerne har analyseret en aktuel og væsentlig problemstilling, som endnu ikke er blevet belyst på baggrund af danske data. Konkret undersøger specialet, om en længere ledighedsperiode kan have betydning for kvaliteten af det fundne job. Det er et kendt resultat, at en længere maksimal dagpengeperiode eller et højere ydelsesniveau forlænger tiden i ledighed for folk på dagpenge. Spørgsmålet er, om den længere ledighedsperiode medfører, at det efterfølgende job har en højere kvalitet, fordi den ledige har haft længere tid til at søge i, eller om den længere ledighedsperiode snarere medfører et dårligere jobmatch, fordi den lediges kompetencer afskrives mere, end hvis ledighedsforløbet havde været kortere.

Hvordan hædres prismodtageren?

Vinderne af Beskæftigelsesministeriets prisopgave i arbejdsmarkedsøkonomi 2017 er blevet hædret ved en ceremoni i Beskæftigelsesministeriets departement. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen uddelte prisen, som er på 25.000 kr. Herefter holdt prismodtagerne et oplæg om den vindende opgave, og der blev afsluttet med spørgsmål fra de tilhørende. Vinderne er ligeledes blevet annonceret på vores hjemmeside www.BM.dk og på vores Linkedin-profil.

Årets to vindere

Årets to prisvindere Linea Hasager og Søs Nielsen, der blev cand.politter i vinter, fortæller, at det ikke var dem selv, der fandt på at indstille deres speciale til prisen: ”Det var vores specialevejleder, der kendte til muligheden og synes, at opgaven skulle indstilles til prisen.”

De fortæller ligeledes, at de selv tror, at deres opgave blev den vindende,  ”fordi vi har leveret et meget grundigt og gennembearbejdet speciale. Og så behandler vi jo en problemstilling, der ikke før er belyst på danske data. Det har måske også spillet ind, at vi har anvendt en metode, der ikke tidligere har været brugt på dette område.”

Linea og Søs fortæller videre: ”Vi føler at prisen er en stor anerkendelse for vores indsats – og at det er en dejlig afslutning på en god proces og på studietiden som sådan.”

Beskæftigelsesministeriets prisopgave uddeles en gang om året. Hvis du har skrevet  en bachelorrapport eller et kandidatspeciale i 2018 og som er bedømt senest den 31. marts 2019, kan du nå at komme i betragtning til næste års prisopgave. Du kan læse mere om Beskæftigelsesministeriets prisopgave her.


0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger