Bliv Graduate i Nykredit

Emma Bang Frich

Du kan nu søge om at blive en del af graduate-programmet i Nykredit. Cand.polit Laura Juul Stubgaard fortæller her om sine oplevelser som Finance-graduate. Læs med og bliv klogere på ansøgningsprocessen, arbejdsopgaver og meget andet.

Hvornår blev du færdiguddannet cand.polit, og hvilke områder fokuserede du på i din uddannelse?

Jeg blev færdiguddannet cand.polit fra KU i sommeren 2016. På kandidaten har jeg primært fokuseret på finansielle fag fx Financial Markets, Pricing Financial Assets og Fixed Income Derivatives. Derudover tog jeg både fag og øvelse i Advanced Microeconometrics, som giver en rigtig grundig forståelse for, hvordan man arbejder med og fortolker data. Jeg skrev speciale i aktivallokering, hvor jeg fik sat de finansielle fag og de økonometriske og kodningsmæssige kompetencer fra studiet i spil.

Hvorfor valgte du at søge en graduate-stilling generelt og i Nykredit specifikt? Hvad var fx dine tanker om at arbejde i en privat virksomhed frem for en offentlig?

Jeg valgte at søge job i den finansielle sektor, da jeg i løbet af studiet var blevet interesseret i finansiel teori og valgte derfor også at springe ud i et speciale inden for det. Under studiet har jeg haft studiejobs i den offentlige sektor, hvor min erfaring er, at der ikke er samme fokus på effektivitet eller på læringsforløbet for nyuddannede, som i den private sektor.

Jeg søgte udelukkende graduate-stillinger, fordi det er en attraktiv måde at komme ind i et accelereret læringsforløb med fokus på både din faglige og personlige udvikling. Derudover får man et bredt netværk i virksomheden fra start af gennem et graduate-program

Helt specifikt valgte jeg at søge graduate-stillingen i Nykredit, fordi Nykredit har den store banks muligheder og den lille banks bevægelighed. Vi var eksempelvis kun 14 Finance-graduates på min årgang, hvilket gav mulighed for at deltage i et skræddersyet forløb. Lederne i Nykredit får kendskab til, hvem man er, og i løbet af året holder man oplæg for forskellige topledere i virksomheden, hvilket giver god eksponering. Modsat andre virksomheder skal man dermed ikke på rotation, men indgår som fastansat i ens afdeling fra start af. I stedet kommer man på praktikdage rundt omkring i virksomheden – både på hovedkontoret og ude i rådgivningscentrene, hvilket giver en unik forståelse for organisationsstrukturen. Samtidig har man en stabil base, hvor man kan udbygge erfaring og indgå i længerevarende projekter og opgaver med mere tyngde.

Hvordan var ansøgningsprocessen?

Jeg var til speedtalk arrangement i januar og havde forinden gjort mig grundige overvejelser om, hvilke stillinger jeg ville søge. Jeg syntes dog, det var svært at udvælge en bestemt stilling på forhånd, da stillingsopslagene ikke gav svar på alle de overvejelser jeg har haft, bl.a. indholdet i stillingen (fagligheden), men også måden at arbejde på (computer/workshops/forretningsrejser) samt bredden (specialist/generalist).

Arrangementet startede med, at Michael Rasmussen [adm. direktør] præsenterede forretningen, strategien og virksomhedskulturen. Derefter kom deltagerne rundt i små grupper til lederne, hvor hver leder havde ca. fem minutter til at pitche stillingen i deres afdeling. Det fungerede lidt som en omvendt jobsamtale, hvor deltagerne frit kunne stille uformelle og afklarende spørgsmål. Det hjalp mig rigtig meget, og jeg blev straks interesseret i en stilling inden for Group Treasury, som jeg ellers ikke havde set hjemmefra.

Efter arrangementet søgte jeg stillingen og blev efterfølgende bedt om at tage tre tests med hhv. matematiske, verbale og logiske færdigheder. Herefter blev jeg indkaldt til samtale. Forinden blev jeg bedt om at gennemføre en personlighedstest. Til selve samtalen fik jeg en time til at forberede en case, som jeg herefter skulle præsentere for min kommende chef samt en HR-konsulent. Efter case-præsentationen gennemgik vi mine testresultater. Efter denne samtale skulle jeg til den sidste gate-samtale med chefen for Group Treasury (min chefs chef). På baggrund af dette, blev jeg tilbudt stillingen.

Hvorfor tror du, at du fik jobbet?

Der er nogle tjekbokse, der skal krydses af for at komme til samtale: Det forudsættes, at man har gode karakterer fra studiet, har haft studiejobs, har præsteret i tests fra ansøgningsprocessen – og et udlandsophold er også et plus. For mig tror jeg den afgørende faktor var gåpåmod og personlighed - evnen til at kommunikere, samarbejde og reflektere. Min på daværende-tidspunkt kommende leder, har da også efterfølgende fortalt mig, at det ikke var vigtigt, at jeg kunne alt om kapitalinstrumenter og realkreditforretningsmodellen på forhånd, men snarere at jeg havde potentiale og lyst til at lære det.

Hvordan er en typisk arbejdsdag som Graduate - anvender du fx nogle af fagene fra din uddannelse i dit daglige arbejde?

Jeg får en masse forskellige arbejdsopgaver. Jeg har bl.a. været en del af likviditetsteamet, der styrer likviditeten gennem handel med obligationer og deposits, og jeg har været projektleder og indgået i diverse ad hoc analyser for at få en så stor faglig forståelse for Group Treasury som muligt. Mine dage ligner ikke hinanden, hvilket jeg rigtig godt kan lide. Jeg har både lavet analytisk arbejde med kodning i VBA og SQL samt analyser i Excel, hvilket er meget skrivebordsarbejde. Jeg har også været ude på brede opgaver i koncernen, som kræver mange møder og workshops med brainstorming og diskussioner. Endelig har jeg været på roadshow for Nykredits obligationsudstedelser i Paris. Over det sidste halve år er jeg også blevet mere involveret i arbejde på tværs af sektoren, bl.a. igennem Funding- og Værdipapirudvalget i FinansDanmark. Derudover tager jeg til oplæg, seminarer og konferencer for at holde mig opdateret på ny viden om sektoren.

Generelt bruger jeg forståelsen fra fag om finansielle instrumenter og teori fra samfundsøkonomi, mikro- og makroøkonomi. I nogle opgaver har det været vigtigt, at jeg vidste, hvordan jeg skulle afdække renterisiko og med hvilke instrumenter – på andre tidspunkter skal jeg blot forstå, hvorfor det er fordelagtigt at vælge en form for finansiering frem for en anden på et højere diskussionsniveau.

I ens første år skal man være indstillet på at lægge en del interessetimer, da man både skal passe sit normale arbejde og løse cases som en del af graduate-forløbet, deltage i praktikdage og workshops om personlig og faglig udvikling.

Hvad er det bedste ved at være en del af graduate-programmet i Nykredit?

Man får virkelig lov til at prøve en masse og får et stort ansvar meget tidligt - forventningerne er, at man lærer det hele på den halve tid. Eksempelvis fik jeg lov til at være projektleder, inden jeg havde været deltager i et projekt eller været igennem uddannelsen til projektleder. Den forventning og det pres fører også fokus med sig, hvilket kan bruges positivt i karrieren fremover.

Man får derudover et rigtig godt netværk med de øvrige Graduates på tværs af organisationen. Som Graduate bliver man uddannet til at tænke på tværs og tænke løsningen for virksomheden 360 grader rundt. I Nykredit er der stor bevågenhed om Graduates - forløbet er en investering i de allerbedste kræfter med det formål at udvikle Nykredits fremtidige ledere. Det kan man godt mærke! Der er stor fleksibilitet i ens ønsker om at dygtiggøre sig samt hvilke ting, man vil prøve kræfter med. Alle Graduates skal igennem et kursus i præsentationsteknik, der strækker sig over hele året. Det er en stor investering fra Nykredits side og er meget værdifuldt – især for en polit-studerende, der praktisk talt ingen mundtlige eksamener har at øve sig på.

Hvad er den største udfordring ved at være en del af programmet?

Forventning om en stejl læringskurve, forventning om at man har talent og en viden om, at virksomheden har lavet store investeringer i dit udviklingsforløb kan skabe et pres for konstant at performe. Den største udfordring, jeg har oplevet ved dette, er at lære at prioritere i opgaverne og få tilrettelagt sin tid.

Hvis du skulle give et råd til nyuddannede, der skulle ud og finde deres første fuldtidsjob og overvejer at søge ind som Graduate, hvad skulle det så være?

1. Mød op til speedtalk-arrangementet. Det var her, jeg fik indsigt i, hvad alle de buzzwords, der bruges i stillingsopslag, egentlig betyder i en arbejdshverdag.

2. Ræk ud til tidligere polit-studerende, der har haft en graduate-stilling og snup en kop kaffe med dem. Så kan man få stillet alle de ”dumme” spørgsmål.

3. Hold jer ikke tilbage fra at ringe til kontaktpersonerne nederst på stillingsopslaget og quiz dem om jobbet.

4. Gå-på-mod og viljen til at lære er utrolig vigtigt. Man behøver ikke at være top 5% på sin årgang for at få en graduate-stilling.


Hvis du synes det lyder interessant søger Nykredit netop nu Graduates med start i september 2018. Læs mere om stillingsopslagene og ansøg her.


Tags: ##Nykredit #graduate 

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger
Du vil måske også synes om