PÅ TVÆRS: Skal vi bekymre os om ulighed i sundhed?

Anne Sophie Schytt Lassen

PÅ TVÆRS er en ny tværfaglig studenterorganisation på CSS. D. 11. december inviterer de til oplæg om ulighed i sundhed med indspark fra Folkesundhedsvidenskab, Antropologi og Økonomi.

Hvem i Danmark lever egentlig et langt og sundt liv? Hvem er det, der er modtagere af det over tid voksende omfang af sundhedsydelser? Og hvilke kriterier og samfundssyn har betydning for den måde, hvorpå samfundet fordeler disse sundhedsydelser?

Det er alle relevante spørgsmål, der trænger sig på i en tid, hvor der i medierne tegnes et billede af et dansk og ikke mindst offentligt sundhedssystem under pres. D. 11. december søger PÅ TVÆRS at afdække disse problemstillinger gennem flere forskellige fagvinkler.

Hvad er PÅ TVÆRS?

PÅ TVÆRS er en relativ ny studenterdrevet organisation, der søger at fremme et tværfagligt fællesskab på Center for Samfund og Sundhed. Styregruppen består af 5 studerende, der henholdsvis læser på institut for psykologi, sociologi, antropologi, økonomi og statskundskab. Det er et erklæret mål at fremme en kultur med tværfaglig samtale og give de studerende et udgangspunkt for at sætte egen faglighed i perspektiv. 

En række af foredragsaftener bliver derfor arrangeret, hvor aktuelle emner belyses af forskellige fagligheder. Tidligere har de arrangeret oplæg om integration på arbejdsmarkedet og Danmark som krigsførende nation, og nu er turen kommet til ulighed i sundhed. 

Antropologi, Økonomi og Folkesundhedsvidenskab

Til arrangementet d. 11. december inviterer PÅ TVÆRS til oplæg med foredragsholderne, der er indhentet fra Institut for Antropologi, Økonomisk Institut og Institut for Folkesundhedsvidenskab. Gennem oplæg og efterfølgende debat diskuterer vi både omfanget og konsekvenserne af, at ikke alle danskere lever et lige langt og sygdomsfrit liv.

AYO WAHLBERG er professor MSO på Institut for Antropologi. I sin forskning har han blandt andet undersøgt den opfattelse af sundhed i en samfundsmæssig kontekst, der ligger til grund for sundhedsparametre som Quality-adjusted Life Years (QALY) og Disability-adjusted Life Years (DALY). Med udgangspunkt i denne forskning kan Ayo bidrage med perspektiver på, hvordan vi kan tænke over de menneskelige konsekvenser ved sygdom, og hvordan vi kan tænke tilstedeværelsen af syge befolkningsgrupper ind i en samfundsmæssig kontekst.

HENRIK BRØNNUM-HANSEN er lektor på Institut for Folkesundhedsvidenskab, under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Han har blandt andet anvendt registerdata til at undersøge, hvordan både dødelighed og sygdom i Danmark korrelerer med forskellige socioøkonomiske faktorer såsom indkomst og uddannelse. Denne forskning bidrager til at belyse udviklingen i den sociale ulighed i sundhed i Danmark.

METTE GØRTZ er lektor på Økonomisk Institut og forsker blandt andet i sundhedsøkonomi. I sin forskning har hun beskæftiget sig med fordelingen af de danske sundhedsudgifter. Dette kommer til udtryk i papiret "Medical Spending in Denmark", hvori det undersøges hvilke befolkningsgrupper, der er mål for medicinaludgifterne i Danmark, samt det internationale forskningsprojekt "Health Spending in the Developed World", som hun er en del af. Med udgangspunkt i denne forskning kan Mette bidrage med perspektiver på, hvilke befolkningsgrupper der rent faktisk er mål for sundhedsindsatsen i Danmark.

Du kan læse mere om arrangementet og tilmelde dig på Facebook. 

Tags: #oplæg  #sundhedsøkonomi  #css  #tværfaglighed 

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger
Du vil måske også synes om