Voksende digitalisering skaber nye muligheder for Økonomen

Bella Vinzents

Albert Nygaard er konsulent hos Zangenberg Analytics, og har skrevet en artikel om de problemstillinger der arbejdes med hos Zangenberg Analytics, og hvorfor det er interessant. Læs mere nedenfor!

I 2019 er IT og digitalisering ikke længere hygiejnefaktorer, men sætter i stigende grad dagsordenen for virksomheders forretningsstrategi. I en branche karakteriseret af buzzwords, kompleks teknologi og høje budgetter er der brug for Økonomens talforståelse og analytiske tilgang. 

Fra rumfart til landbrug
I 1969 landede Apollo 11 på månen. Med sig på vejen var fartøjet ledsaget af en starthjælp kaldet Saturn Instrument Unit (IU). IU var udviklet af IBM, og styrede blandt andet hvornår raketterne skulle starte, hvornår de skulle smides fra Apollo og hvilken kurs der skulle udstikkes. På landjorden kommunikerede kontrollørerne med fartøjet via IBMs System/360 mainframe som løbende modtog, oversatte, udregnede og evaluerede på information sendt fra rummet. 

Spol frem til i dag og IT har en ligeså vigtig rolle i stort set alle andre sektorer, som den havde i rumforskningen anno 1969. 

Indenfor landbruget er John Deere i fuld gang med at introducere selvkørende traktorer, der med teknologisk præcision kører, evaluerer markens tilstand, høster, sår og plejer afgrøder. Man investerer i satellitbilleder til løbende evaluering af markens tilstand, og i avanceret billedgenkendelse til at give landmanden rådgivning om plantesygdom i realtid. 

Samme fortælling kan skrives om fremstillings-, forsynings-, finans-, service-, detail-, transport- og medicinalsektoren. Også i den offentlige sektor kigger man mod at udnytte mulighederne ved at modne sig digitalt og i services med ny teknologi. 

IT er, med andre ord, ikke længere en hygiejnefaktor der handler om at de ansattes datamater virker, men nu en helt central del af privates og offentliges forretningsstrategier. 

Teknologien har medført et uigennemskueligt marked 
Teknologiens udvikling skaber nye og større udfordringer for de strategiske beslutningstagere i Danmarks største virksomheder. IT-budgetterne vokser, markedet er uigennemskueligt og sund fornuft kan til tider drukne i syntax og avanceret teknologi. Hvad er mulighederne, faldgruberne, fordelene og prisen for at følge med den stigende digitalisering?

Tag eksempelvis en virksomhed, der overvejer at flytte tusindvis af servere med forretningsapplikationer, ERP-systemer og databaser i Microsofts Azure cloud. 

De store internationale IT-leverandører står i kø for at hjælpe, men prisen for cloudydelser er vanskelige at gennemskue, og skalerer anderledes end hvad man er vant til. Dernæst kommer cloud med en række nye funktionaliteter, der kræver et andet sæt af ressourcer at udnytte. 

I øvrigt svarer flytningen af systemer i cloud nogenlunde til at skifte motor på en bil, hvilket kan være dyrt og svært – særligt hvis bilen ikke må stoppe i mellemtiden (for nu at blive i analogien). 

Tag en anden virksomhed, der gerne vil løfte sin strategiske udnyttelse af data – bla. ved at opsamle IoT-sensordata fra energiproduktion, køre det sammen med andre datakilder og analysere det i realtid. 

De teoretiske fordele er store, herunder mulighederne for predictive maintenance, hvor man sparer en stor andel af sine vedligeholdelsesomkostninger ved at forecaste hvornår ens maskinel er ved at stå af, og handle i god tid. 

Men hvor gevinsterne ved at løfte sin udnyttelse af data kan være teoretiske, er omkostningerne meget håndterbare. Beslutningstagere skal gerne kunne svare på spørgsmål om hvorvidt man skal bygge løsningen selv eller købe det i markedet, og hvordan omkostningen ændres hvis man tilføjer data fra en vindmøllepark (eksempelvis), med sensorer der skal integreres i systemet. 

Tag til sidst en virksomhed, der er køber avanceret softwarefunktionalitet fra Microsoft, SAP eller Oracle på aftaler der genforhandles hvert 3. år. Hvordan forhandler man en ny kontrakt på produkter, hvor marginalomkostningen for leverandøren er lig 0? Hvad er ens reelle alternativer til en dårlig aftale – kan man for eksempel flytte noget til Open Source, og hvad er implikationerne af det? 

At svare på disse, og andre IT-strategiske, spørgsmål kræver en forståelse for markedet, forretningen og teknologien – som alle flytter sig med enorm hast. 

Arbejdet i krydsfeltet mellem økonomi og IT
Som økonom(istuderende) har man oparbejdet en talforståelse og analytisk tilgang, der gør en i stand til at analysere de underliggende mekanismer og incitamenter i en kompleks industri i bevægelse. 

For bag tæppet af teknik og snørklede leverancemodeller regerer de økonomiske principper endnu. IT-virksomhederne profitoptimerer stadigvæk. De agerer som i andre oligopoler, handler under asymmetrisk information og reagerer alle på incitamenter. 

Den økonomiske værktøjskasse og nøgterne tilgang til problemløsning bliver med andre ord enormt brugbar i en branche fyldt med buzzwords som Hyperconverged Infrastructure og Agile Release Trains.

Hertil kommer evnen – og interessen – for at arbejde med data. IT services, uanset kompleksitet og løfter om digital transformation, beror på en kombination af hardware, software og mennesker. Ved at gå datavejen og dekomponere teknologiske services i mindre klumper – krav til serverkraft, storage, udviklingstimer, software – kan man bootstrappe sig til indsigt og transparens. Tilbage bliver strategiske diskussioner om fordele, risici, langsigtede gevinster og eksterne påvirkninger. 

Det kræver selvfølgelig at man som Økonom har lysten til at tilegne sig den fornødne viden for at overkomme den tekniske barriere. Man er eksempelvis nødt til at vide, hvordan en virksomheds virtualiseringsværktøj har strategisk betydning for valget af databaseteknologi. 

Men hvis man synes at teknologi og digitalisering er spændende, venter et stigende antal interessante problemstillinger i krydsfeltet mellem Økonomi og IT – både hos virksomheder og konsulenthuse. 

Zangenberg Analytics er en af sidstnævnte. Vi yder datadreven IT-strategisk rådgivning til de største danske og nordiske virksomheder og offentlige institutioner. Arbejdet spænder bredt fra benchmarking af komplicerede IT- og sourcingaftaler, til udarbejdelse af IT-strategier med fokus på Cloud, IoT, udnyttelse af data og forhandling af softwarekontrakter. 

Os selv kan vi tale meget mere om, og vi giver gerne en kop kaffe i Pilestrædet til alle, der er interesseret i at tale mere om problemstillingerne på tværs af økonomi og teknologi. 


Tags: ##zangenberg#analytics#polit# 

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger