Boganmeldelse: Økonomi På Tværs

Det er efterhånden svært som økonom eller økonomistuderende ikke at være opmærksom på kritikken af 'mainstream' makromodellerne. Kritikken har i høj grad været fremtrædende i medierne i den seneste tid og været tydelig på Altandetlige.dk, hvor diskussionen har rumsteret. Blandt andet har kommentarsporet på Poul Schous blogindlæg om klimaøkonomi været slagsplads for en længere debat hvad mainstreamøkonomi kan og ikke kan. Og netop diskussionen af mainstreamøkonomi er et centralt emne i Økonomi på tværs

Kritikken af mainstream-makroøkonomi fylder meget i bogen af den simple årsag, at den har fyldt meget i Jesper Jespersens karriere med mange indspark til den offentlige debat, hvor han længe har problematiseret både antagelserne bag mainstreammodellerne, de resultater de producerer og hvordan resultaterne benyttes til at føre politik.

Bogen rummer dog også meget andet: Interessante diskussioner om videnskabsteori, vigtigheden af tværfaglig og kontekstuel økonomiundervisning og problemerne ved videnskabelig hegemoni. Og det er især i disse diskussioner bogens styrker er at finde. Det er en fornøjelse, at se økonomi diskuteret ud fra en egentlig sociologisk begrebsramme om virkelighed og virkelighedopfattelse. Det er ikke ofte, at de mere filosofiske og videnskabsteoretiske diskussioner om økonomi føles velunderbyggede og velovervejede. Så især Jan Holm Ingeman skal have tak for at have bidraget med netop dette. 

Bogen runder altså rigtig mange aktuelle problemstillinger. Det kan dog som læser føles som om, at bogen skøjter for hurtigt over mange af disse emner og dermed ikke formår at få underbygget pointerne nok. Udfordringen ligger i, at bogen er et forsøg på at opsummere utroligt mange emner, og der går derfor dybde og nuancer tabt. Dette betyder altså, at bogen ikke skal læses med håbet om at opnå nye indsigter om makroøkonomiske sammenhænge eller forstå Jespersens postkeynesianske synspunkter og hvordan disse bidrager med noget, som mainstream-makroøkonomi ikke kan. For de komplekse diskussioner bliver for tynde til at overbevise personer med en hvis ballast inden for økonomi, om det der forsøges at nå frem til. Nemlig, at man bør revolutionere økonomiundervisningen i Danmark og overgå til en langt mere pluralistisk og alternativ undervisning. For det holdes ikke for øje hvad mainstream modellerne kan og er gode til. Dermed modsiges nogle af bogens egne pointer om, at økonomiundervisningen skal være kontekstuel, og at modellerne skal tolkes ud fra den kontekst man er I. For afhængigt af konteksten kan mainstreammodellerne meget og egner sig i høj grad til økonomiundervisning, da de danner grundlaget for forståelsen af mange økonomiske problemstillinger, hvis blot man evner at forholde sig kritisk og lytte til de problematiseringer, som meget ofte også er en del af undervisningen i økonomi. 
Dermed ikke sagt, at de diskussioner bogen giver anledning til på denne front ikke er interessante eller vigtige, men bogens 203 sider kan bare ikke rumme nuancer nok til at være overbevisende.

Bogens ellers gode pointer bliver derudover til tider spoleret af et fokus på ligegyldigheder. Eksempelvis en meningsløs gennemgang af hvor ofte Jesper Jespersen har været citeret i medierne relativt til tidligere cheføkonom for Danske Bank Steen Bocian, som virker til at være et forsøg på at fremstille en uretfærdig behandling af Jespersen fra mediernes side. Det ender dog egentlig mest bare med at forstyrre bogens budskab om vigtigheden af alternative stemmer i debatten, da det jo virker fuldstændig trivielt, at Bocian citeres oftere som følge af sin stilling i en periode, hvor den finansielle sektor var et enormt omdrejningspunkt i medierne. Det er mest af alt ærgerligt, at pointerne sløres på denne måde, når bogen ellers rummer så mange interessante diskussioner. 

Alt i alt er det et spændende og højaktuelt værk, som fint gennemgår mange dele af Jesper Jespersens karriere som økonom og efter at have læst Økonomi på tværs kan der ikke herske tvivl om, at han har været et vigtigt bidrag til diskussionerne om økonomiske problemstillinger her i landet. Han har ikke været bange for at sætte spørgsmålstegn ved de konklusioner andre økonomer er kommet med i medierne og dermed har han været med til at skabe en mere velafbalanceret debat. 

Vil du gerne vinde et eksemplar af bogen? Så skriv en kommentar på anmeldelsen inden d. 11 april kl. 12:00, hvor der trækkes lod om to eksemplarer!

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk