Cand.polit hos EVA

Mathias Tolstrup Wester er konstitueret økonomi- og administrationschef hos Danmarks Evalueringsinstitut, EVA. Her giver han et indblik i, hvordan hans tid på EVA har set ud, siden han for fem år siden blev ansat som nyuddannet polit.

Hvad er EVA for en størrelse?

EVA er en selvstændig statslig institution under Børne- og Undervisningsministeriet. Vi arbejder grundlæggende for at gøre dagtilbud og uddannelse bedre ved at gennemføre analyser på fem områder; dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelse. Vi handler på vegne af en selvstændig bestyrelse, som sammen med EVA’s ledelse og medarbejdere sætter retningen for EVA ift., hvilke projekter vi skal gennemføre. Derudover er der input fra EVA’s bredt sammensatte repræsentantskab og tæt dialog med sektorens interessenter for at sikre, at projekter er så relevante og meningsfulde som muligt.

Vi er delvist finansieret af finanslovsmidler og af konsulentvirksomhed, hvor vi løser opgaver for eller sammen med ministerier, kommuner, uddannelsesinstitutioner, fonde, mv. Finanslovsmidlerne råder EVA selv over, og med dem i hånden kan vores bestyrelse beslutte, hvilke spændende projekter, vi gerne vil sætte i søen. Når vi bliver købt eller får tilskud af eksterne til at lave undersøgelser, afprøvninger og analyser, er det ofte vores uafhængighed, stærke metodiske faglighed, tætte forhold og kendskab til beslutningstagere og praktikere samt dybdegående kendskab til uddannelsesområderne, som er årsagerne til at vælge os.

Hvor længe har du været ansat på EVA, og hvad har du arbejdet med i din tid på EVA?

Jeg har været ansat på EVA siden 2017, hvor jeg blev ansat som nyuddannet i en konsulentstilling i enheden for videregående uddannelser. Siden da har jeg arbejdet med et væld af forskellige spændende analyser, undersøgelser og evalueringer. Jeg har primært arbejdet med områder som optagelsessystemet, trivsel og frafald på de videregående uddannelser, men på EVA har man i høj grad mulighed for at påvirke, hvilke projekter man arbejder med til daglig. Jeg har derfor også arbejdet på projekter i vores dagtilbudsenhed og i vores enhed for ungdomsuddannelser.

Hvilke analyser har været mest spændende i din tid på EVA?

Der er mange at vælge mellem, men allerede tidligt i min tid på EVA kom jeg med på et projekt om, hvorvidt man på læreruddannelsen havde oplevet en effekt på frafald af, at man ændrede optagelsessystemet. Vi undersøgte, hvilken betydning det havde for frafaldet blandt de optagne, at man skiftede fra et ordinært system med kvote 1 og kvote 2, og så over til et system, hvor alle med en karakter under 7 skal igennem to interviewrunder. Man kan selvfølgelig læse hele analysen på eva.dk, men jeg kan afsløre, at der var ret positive effekter af ændringen.

Derudover var jeg projektleder på den kvantitative del af evalueringen af 7-trinsskalaen, som vi lavede for UFM og BUVM, og som bl.a. viste, at der bliver givet alt for høje karakterer mange steder i uddannelsessystemet. Evalueringen har kastet et større politisk efterspil af sig, som har resulteret i, at der bliver kigget på, om der skal ændres i karakterskalaen.

Endelig har jeg være tæt inde over den spørgeskemaundersøgelse, som EVA hvert år siden 2016 har udsendt til samtlige cirka 60.000 nyoptagne studerende på videregående uddannelser, hvor vi forsøger at finde ud af, hvad der kendetegner de studerende, herunder hvorfor nogle sidenhen viser sig at falde fra. Her har vi udgivet et væld af analyser, som er med til at kvalificere det store arbejde med at fastholde studerende på landets uddannelser.

Hvad er det bedste ved at arbejde på EVA?

Det er virkelig måden hvorpå, man får sat sine kompetencer fra studiet i spil. Jeg har lavet matchinganalyser af betydningen af uddannelse for sandsynligheden for offentlig forsørgelse gennem livet, benyttet regression discontinuity designs til at analysere optagelsessamtalernes effekt på læreruddannelsen, og diverse afarter af fixed effects-modeller til at forsøge at isolere betydningen af enkelte faktorer på frafaldssandsynligheden mest muligt og meget, meget andet. På EVA får man virkelig lov til at bringe sit analytiske blik i spil. EVA er klart en arbejdsplads, hvor man bliver klogere hver dag, dels pga. udfordrende opgaver, men også fordi man arbejder sammen med dygtige kolleger i et stærkt fagligt fællesskab.  

Derudover er det muligheden for at arbejde med et væld af superspændende områder inden for dagtilbud og uddannelse, hvor vi ofte arbejder på tværs af afdelinger og forskellige metodiske baggrunde. For mig har det været fedt at opleve, hvordan det kvalitative og kvantitative kan spille sammen og på den måde få en undersøgelse til at gå op i en højere enhed. For når du skal formidle noget til politikere, uddannelsesledere og praktikere, så er det ikke altid nok, at de kan se, at x, y og z hænger sammen med a, b og c. Det styrker fortællingen om og forståelsen af, hvorfor sammenhængene er som de er, hvis vi også kan tale direkte med studerende, undervisere, pædagoger eller andre, som kan sætte ord på, hvad de oplever.

Endelig er det fedt at opleve, at ens undersøgelser bliver taget alvorligt af medier, politikere og presse og anvendt i forskellige relevante sammenhænge, fx når der måske skal laves ændringer til karakterskalaen. Det er derfor også spændende at blive udfordret på at formidle resultater i indlæg, oplæg og workshop mv.  

I er blevet udflyttet til Holbæk sidste år. Hvordan er det?

Rigtig mange EVA-folk bor stadig i Københavnsområdet, så vi har fundet en rytme, som fungerer rigtig godt for de fleste. Det tager lige i underkanten af 45 minutter med tog fra Hovedbanegården til Holbæk St. og EVA ligger ti minutter fra stationen på gåben. Man kan arbejde i toget, og så er der kun fremmøde tre dage om ugen i Holbæk. De to øvrige dage har man mulighed for at arbejde hjemme, og det tror jeg, at rigtig mange har vænnet sig til her efter corona. Så det fungerer faktisk rigtig godt. Vi har nemlig samtidig fået lækre fysiske rammer ud af flytningen.

Danmarks Evalueringsinstitut søger lige nu flere konsulenter med forskellige profiler, herunder personer med skarpe kvantitative profiler, som har lyst til at arbejde med dagtilbud og uddannelse. Opslagene kan findes her på Altandetlige her og her.

Virksomheder

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk