Debat mellem miljøøkonom og økologisk økonom

Altandetlige.dk har fra Rethinking Economics modtaget nedestående reportage fra et stort debatarrangementet mellem studieleder på miljøøkonomiuddannelsen, Søren Boye Olsen, og økologisk økonom, Inge Røpke.

Oftest er der roligt og relativt tomt på Frederiksberg Campus, når de sidste forelæsninger er afsluttet ud på eftermiddagen, men torsdag d. 2. maj klokken lidt i fem om eftermiddagen begyndte folk at strømme til Thorvaldsensvej. Aftenens overskrift Environmental vs. Ecological Economics: Saving Our Environmenttiltrak fuldt hus, og med over 200 deltagere sad folk på trapperne og stod langs bagvæggen for at få plads. Alle var de kommet for at høre en kritisk diskussion af den økonomiske videnskabs rolle i relation til miljø- og klimaspørgsmål.

Arrangementet, som var stablet på benene af studerende fra Rethinking Economics og Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi (IFRO) på KU, tog udgangspunkt i en kritisk tilgang til økonomi og økonomiens rolle i samfundet samt et ønske om en mere nuanceret økonomiundervisning.

Det hele blev indledt med en præsentation af de to økonomiske skoler Miljøøkonomi og Økologisk Økonomi. For en del af deltagerne - der talte studerende fra både alle hjørner af KU såvel som DTU, CBS, RUC og Aalborg universitet - var dette nye begreber, mens andre kom med allerede etableret holdning. Én ting var sikkert, dette var noget folk var interesserede i, for sjældent har et enkelt arrangement på SCIENCE trukket over 200 deltagere og ovenikøbet på tværs af fagområder. Med professor og studieleder på kandidatuddannelsen i Miljø- og Naturressourceøkonomi Søren Boye Olsens ord: ‘Jeg har aldrig set noget lignende’. Til at præsentere de to perspektiver var - foruden Søren Boye Olsen - Inge Røpke, Danmarks første professor i Økologisk Økonomi, blevet inviteret.

Figur: To forskellige udlægninger af Økologisk Økonomis rolle i den økonomiske videnskab (fra Inge Røpkes slides)

Miljøøkonomi arbejder overordnet set med at regne på positive og negative sideeffekter (eksternaliteter) af forskellige aktiviteter såsom produktion. Søren Boye Olsen fortalte blandt andet om bevarelse af naturområder, som eksempler på hvordan miljøøkonomi bruges til at beregne, hvad der er det optimale at gøre. Miljøøkonomi betragtes som en del af mainstream økonomisk teori og er således relativt anerkendt. Inge Røpke kommenterede senere i debatten på miljøøkonomiens anerkendelse i samfundet og pegede på, at dens tilgang til vidensproduktion og evne at levere entydige resultater er med til at give den større indflydelse både i undervisningsregi og politisk.

Økologisk Økonomi, derimod, er mindre udbredt. Men denne skole er måske mere end nogensinde relevant i lyset af klimakrisen og den sjette masseuddøen (den ekstremt hurtige uddøen af dyre- og plantearter). Økologisk Økonomi arbejder nemlig med økonomien som en metabolisk organisme, hvor alt hænger sammen og den helt centrale faktor er energien. En af Inge Røpkes hovedpointer pointer var, at priser er et udtryk for magtkampe og derfor ikke kan bruges som et udtryk for en ‘sand’ værdi. Og som kontrast til den miljøøkonomiske tilgang handler Økologisk Økonomi ikke kun om maksimering af nytte for mennesker. Naturen spiller derimod en større rolle og måleenheder som ecological footprint (økologisk fodaftryk) og water footprint er centrale i anskuelsen om, at jorden må forblive i en balance. Økonomien bør derfor arbejde inden for økologiske grænser og ikke kun for profit-og nyttemaksimering, som mainstream økonomi tilskriver.

Da debatten blev sat i gang, kommenterede Søren Boye Olsen, at en af Økologisk Økonomis styrker er, at der tages et etisk standpunkt med hensyn til naturen og fordeling af ressourcer, hvor miljøøkonomi fremstilles som mere ”objektivt” i sine rene pengesumsberegninger. Inge Røpke var hurtig til at kommentere at alle økonomiske teorier tager stilling, også miljø- og andre mainstreamøkonomer, det er dog mere implicit og dermed maskeret. Debatten fortsatte og kunne være blevet ved meget længere, da arrangementet sluttede. Snakken fortsatte dog livligt efter arrangementet, hvor deltagerne blev hængende til forfriskninger.

Meget blev sagt i løbet af de næsten to timers præsentation og debat, men én ting virkede folk til at være enige om, at snakken ikke er slut. Forhåbentlig er dette kun starten på debatten om økonomi, økonomien i undervisningen, i samfundet og naturen.

Af Stine Pristed, Joachim P. Thilsted, Bothilde B. Nielsen og Oskar W. Hansen,
medlemmer af Rethinking Economics Danmark

Altandetlige.dk har fra Rethinking Economics modtaget nedestående reportage fra et stort debatarrangementet mellem studieleder på miljøøkonomiuddannelsen, Søren Boye Olsen, og økologisk økonom, Inge Røpke.

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk